Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej


 

 

 


LOGOpodlasie 24

Zapisz

Harmonogram

Gsk

Gsk1

Zapisz

Akcje społeczne

cda2

 

Aktualności

Skaryszewski Jarmark Koński WSTĘPY się­ga­ją­cy swo­ją tra­dy­cją XVII wie­ku  gro­ma­dzi w na­szym  mie­ście rol­ni­ków, ho­dow­ców i eks­por­te­rów ko­ni za­rów­no z kra­ju jak i za­gra­ni­cy. Podczas jar­mar­ku eks­po­no­wa­ne są mię­dzy in­ny­mi ak­ce­so­ria ry­mar­skie, sprzęt rol­ni­czy, wy­ro­by rze­mieśl­ni­cze, rze­mio­sło, sztu­ka lu­do­wa, ale przede wszyst­kim to, co sta­no­wi kwin­te­sen­cję te­go wy­da­rze­nia czy­li ko­nie wie­lu ras i ty­pów użyt­ko­wy­ch… WSTĘPY od­by­wa­ją się tyl­ko raz w ro­ku i ma­ją ru­cho­mą da­tę. „Wstępny” czy­li w pierw­szy po­nie­dzia­łek Wielkiego Postu. Przyszłoroczny Skaryszewski Jarmark Koński WSTĘPY od­bę­dzie się w dnia­ch 06-​07 mar­ca 2017 r.

do pobrania

oplaty2biaKomunikat Departamentu Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje o zbliżających się terminach przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2016. Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się w załączniku do niniejszej wiadomości.

 

do pobrania

 

imagesPlan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r. Gmina Zbuczyn, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 r.

 

do pobrania

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Niwa” w Krzesku- Królowa Niwa organizuje w okresie ferii zimowych 10 dniowe  zimowisko- obóz narciarski dla dzieci z terenu Gminy Zbuczyn. Miejsce: Gliczarów Górny  k/ Zakopanego Termin:  17-26 luty 2017r Koszt wyjazdu 1250  złotych.

Czytaj więcej...

kwadartpowiat Copy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Siedlcach informuje, iż w dniu 27 grudnia 2016 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. Z 2016 r. poz. 2091).

Czytaj więcej...

krajowamapazargozenCzy w Twojej okolicy jest bezpiecznie? Chcesz wiedzieć? Możesz mieć na To wpływ! Podziel się swoimi spostrzeżeniami! Reaguj na zagrożenia!
Program „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” jest realizowany od 1 lipca 2016 r. Mapa jest interaktywnym narzędziem, dzięki któremu można zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i zagrożeń w danej lokalizacji. Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo!
Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

 

Czytaj więcej...

Dofinansowania dla Województwa Mazowieckiego. PROGRAM skierowany do osób fizycznych, BEZ KONIECZNOŚCI BRANIA KREDYTU. Dofinansowanie w formie dotacji do 50 % kosztów kwalifikowalnych na:ZAKUP I MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH. Dofinansowanie w formie dotacji do 40 % kosztów kwalifikowalnych na: ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ. Dofinansowanie w formie dotacji do 40 % kosztów kwalifikowalnych na: ZAKUP I MONTAŻ POMP CIEPŁA. Termin naboru wniosków od 01.01.2017 – do wyczerpania alokacji.

Szczegółowych informacji można uzyskać w biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Oddział w Siedlcach pod nr telefonu 25 644-54-21.

Wzór wniosku oraz regulamin konkursu można pobrać klikając: WNIOSEK NA OZE.

 

 

lgdogloszenieLokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej (LGD ZS) działająca na terenie gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Czytaj więcej...

h2Zapraszamy do wspólnego świętowania 98 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. W dniu 11 listopada 2016 r. odbędą się Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości. Szczegóły na plakacie.

Czytaj więcej...

g2GOK Zbuczyn w ramach Gmnnych Obchodów Narodowego Święta Niepodległości zaprasza na koncert pieśni patriotycznych "Dla Niepodległej" w wykonaniu zespołu wokalnego "UliBabki", który odbędzie się 11 listopada o godz. 15.00 w sali widowiskowej GOK. Wstęp wolny.

Czytaj więcej...

f2Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zbuczynie zaprasza mieszkańców gminy Zbuczyn do udziału w VII Biegu Niepodległości pod honorowym patronatem Wójta Gminy Zbuczyn. Bieg rozpocznie się 11 listopada 2016 r. o godz. 11.30 (zapisy od godz. 10,00) przed szkołą przy ul. Jana Pawła II w Zbuczynie. Dla wszystkich uczestników i gości organizatorzy przewidzieli grochówkę oraz gorącą herbatę.

Czytaj więcej...

szmMazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Siedlcach zaprasza na szkolenie pt. " Estetyczne zagospodarowanie gospodarstwa, uprawa i pielęgnacja roślin i krzewów ozdobnych". 14.10.2016 r. /piątek godz. 10.00 sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie. Wstęp wolny.

zaproszeniedNauczyciele, uczniowie i rodzice Szkoły Podstawowej w Dziewulach mają zaszczyt zaprosić  na XI Konkurs  Piosenki  Religijnej, który odbędzie się 20 października 2016r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej w Dziewulach.

Zbuczyn Dzisiaj

zbbbbbb

Na skróty

Dla mieszkańców
Zadania dofinasowane