Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej


 

 

 


LOGOpodlasie 24

Zapisz

Harmonogram

Gsk

Gsk1

Zapisz

Akcje społeczne

cda2

 

Aktualności

Tematem szkolenia jest „Bioasekuracja gospodarstw jako istotny element prewencji – zasady zabezpieczenia gospodarstw przed ASF”
Wszystkie potrzebne informacje znajdują się w pliku do pobrania.

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych na okres od 01-01-2018 do 31-12-2018 na terenie Gminy Zbuczyn.

Harmonogram do pobrania

Czytaj więcej...

UlotkaJAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?

Ulotka.pdf

 

 

Gmina Zbuczyn ogłasza otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. „Kompetencje kluczowe w Gminie Zbuczyn” składanego w odpowiedzi na konkurs RPMA.10.01.01-IP.01-14-061/17 ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie

Czytaj więcej...

winiaPWIS w Warszawie przesyła ulotkę informacyjna dot. ASF

Ulotka.pdf

 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej ogłasza konkurs adresowany do mieszkańców Obszaru LGD Ziemi Siedleckiej (gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn) oraz podmiotów, funkcjonujących na w/w terenie.

Czytaj więcej...

Urząd Statystyczny w Warszawie uprzejmie informuje, że w dniach od 1 do 21 grudnia 2017 r. na terenie całego kraju wśród rolników prowadzących hodowlę zwierząt gospodarskich zostaną przeprowadzone dwa badania:
- Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej,
- Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego.
Badania realizowane będą w wylosowanych gospodarstwach rolnych.

Czytaj więcej...

Uprzejmie informuje, że w dniu 24 października 2017 r. Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii uczestniczył w spotkaniu z hodowcami świń na terenie powiatu siedleckiego, którzy sygnalizowali problem przy zgłaszaniu urodzeń prosiąt w obszarach objętych restrykcjami, ustanowionych na podstawie decyzji wykonawczej Komisji nr 2014/709/UE, tj. w obszarze zagrożenia objętym ograniczeniami i ochronnym.

Pismo Lekarza Weterynarii

Odpowiedź ARiMR

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej ogłasza kolejne nabory w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność.

Czytaj więcej...

mpnt plonsk CopyMazowiecki Park Naukowo Technologiczny - Park Spółdzielczy zaprasza na szkolenie pn. "Upowszechnienie edukacji ekologicznej i ochrony gleby wśród mazowieckich rolników", które odbędą się w dniu 28 listopada 2017 roku w siedzibie Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego w Siedlcach.

kliknij by dowiedzieć się więcej

Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze inspektora w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Gminy Zbuczyn ul. Jana Pawła II 1

do pobrania

Urząd Statystyczny w Warszawie uprzejmie informuje, że w dniach 7 - 30 listopada 2017 r. w wylosowanych gospodarstwach sadowniczych na terenie całego kraju przeprowadzone będzie obowiązkowe Badanie sadów według gatunków i odmian. Na terenie województwa mazowieckiego próba obejmuje ponad 3000 gospodarstw.

Czytaj więcej...

Komenda Miejska Policji w Siedlcach zaprasza mieszkańców Gminy Zbuczyn na debatę społeczną poświęconą bezpieczeństwu. Przedmiotowa debata odbędzie się 27 października 2017 o godz. 14.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie, a udział w niej zapowiedzieli Komendant Miejski Policji w Siedlcach oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Czytaj więcej...

Zbuczyn listopad 2017 CopyRealizując świadczenia zdrowotne w ramach umowy z Mazowieckim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie profilaktyki raka piersi, organizujemy badania mamograficzne na terenie  Gminiy Zbuczyn. Program skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia, u których występuje największe ryzyko zachorowania na raka piersi (w roku 2017 są to roczniki od 1948 do 1967), objętych ubezpieczeniem zdrowotnym, które w ciągu ostatnich 2 lat nie korzystały z finansowanej przez NFZ mammografii.

Czytaj więcej...

W związku z obowiązkiem sporządzania raz do roku, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, spisu wszystkich zwierząt przebywających w danej siedzibie stada, przypominamy o konieczności złożenia w/w spisu w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w Siedlcach w terminie 7 dni od dokonania tego spisu.

do pobrania

Zbuczyn Dzisiaj

zbbbbbb

Na skróty

Dla mieszkańców
Zadania dofinasowane