Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej


 

 

 


LOGOpodlasie 24

Zapisz

Harmonogram

Gsk

Gsk1

Zapisz

Akcje społeczne

cda2

 

Aktualności

Gmina Zbuczyn ogłasza otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. „Kompetencje kluczowe w Gminie Zbuczyn” składanego w odpowiedzi na konkurs RPMA.10.01.01-IP.01-14-061/17 ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie

Czytaj więcej...

winiaPWIS w Warszawie przesyła ulotkę informacyjna dot. ASF

Ulotka.pdf

 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej ogłasza konkurs adresowany do mieszkańców Obszaru LGD Ziemi Siedleckiej (gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn) oraz podmiotów, funkcjonujących na w/w terenie.

Czytaj więcej...

Urząd Statystyczny w Warszawie uprzejmie informuje, że w dniach od 1 do 21 grudnia 2017 r. na terenie całego kraju wśród rolników prowadzących hodowlę zwierząt gospodarskich zostaną przeprowadzone dwa badania:
- Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej,
- Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego.
Badania realizowane będą w wylosowanych gospodarstwach rolnych.

Czytaj więcej...

Uprzejmie informuje, że w dniu 24 października 2017 r. Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii uczestniczył w spotkaniu z hodowcami świń na terenie powiatu siedleckiego, którzy sygnalizowali problem przy zgłaszaniu urodzeń prosiąt w obszarach objętych restrykcjami, ustanowionych na podstawie decyzji wykonawczej Komisji nr 2014/709/UE, tj. w obszarze zagrożenia objętym ograniczeniami i ochronnym.

Pismo Lekarza Weterynarii

Odpowiedź ARiMR

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej ogłasza kolejne nabory w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność.

Czytaj więcej...

mpnt plonsk CopyMazowiecki Park Naukowo Technologiczny - Park Spółdzielczy zaprasza na szkolenie pn. "Upowszechnienie edukacji ekologicznej i ochrony gleby wśród mazowieckich rolników", które odbędą się w dniu 28 listopada 2017 roku w siedzibie Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego w Siedlcach.

kliknij by dowiedzieć się więcej

Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze inspektora w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Gminy Zbuczyn ul. Jana Pawła II 1

do pobrania

Urząd Statystyczny w Warszawie uprzejmie informuje, że w dniach 7 - 30 listopada 2017 r. w wylosowanych gospodarstwach sadowniczych na terenie całego kraju przeprowadzone będzie obowiązkowe Badanie sadów według gatunków i odmian. Na terenie województwa mazowieckiego próba obejmuje ponad 3000 gospodarstw.

Czytaj więcej...

Komenda Miejska Policji w Siedlcach zaprasza mieszkańców Gminy Zbuczyn na debatę społeczną poświęconą bezpieczeństwu. Przedmiotowa debata odbędzie się 27 października 2017 o godz. 14.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie, a udział w niej zapowiedzieli Komendant Miejski Policji w Siedlcach oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Czytaj więcej...

Zbuczyn listopad 2017 CopyRealizując świadczenia zdrowotne w ramach umowy z Mazowieckim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie profilaktyki raka piersi, organizujemy badania mamograficzne na terenie  Gminiy Zbuczyn. Program skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia, u których występuje największe ryzyko zachorowania na raka piersi (w roku 2017 są to roczniki od 1948 do 1967), objętych ubezpieczeniem zdrowotnym, które w ciągu ostatnich 2 lat nie korzystały z finansowanej przez NFZ mammografii.

Czytaj więcej...

W związku z obowiązkiem sporządzania raz do roku, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, spisu wszystkich zwierząt przebywających w danej siedzibie stada, przypominamy o konieczności złożenia w/w spisu w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w Siedlcach w terminie 7 dni od dokonania tego spisu.

do pobrania

Uprzejmie informuję, iż w związku z prośbą Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii spotkanie w sprawie problemu afrykańskiego pomoru świń zostało przełożone na dzień 24.10.2017 r. o godz. 13:00. Miejsce spotkanie: Gminny Ośrodek Kultury w Przesmykach powiat siedlecki.

do pobrania

Akcja honorowego krwiodawstwa Żołnierzy i przyjaciół 5. batalionu obrony terytorialnej w Siedlcach. Początek: 28 Października 2017 r. godz. 9:00, teren przy stadionie ROSRRIT, ul. Jana Pawła II 6.

Czytaj więcej...

Niepubliczne Przedszkole w Cielemęcu, posiada wolne miejsca w grupie 3-4 latków. Informacje pod telefonem 575-109-460.

 

Ogłoszenie

Zbuczyn Dzisiaj

zbbbbbb

Na skróty

Dla mieszkańców
Zadania dofinasowane