Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej


 

 

 


LOGOpodlasie 24

Zapisz

Harmonogram

Gsk

Gsk1

Zapisz

Akcje społeczne

cda2

 

Aktualności

Z okazji Dnia Kobiet promiennego uśmiechu, zdrowia oraz sukcesów w życiu zawodowym i osobistym mieszkankom Gminy Zbuczyn życzą Przewodniczący Rady Gminy Zbuczyn- Stanisław Kondraciuk oraz Wójt Gminy Zbuczyn- Tomasz Hapunowicz.

 

9 marca 2014 w Borkach - Kosach odbędzie się uroczystość z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Program Uroczystości:
11.30 - złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy krzyżu upamiętniającym poległych w okresie II Wojny Światowej
12.00 - Msza Święta w Kaplicy w Borkach - Kosach
13.00 - montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Borkach - Kosach
13.30 - wystąpienie Grupy Rekonstrukcji Historycznej  NSZ

 

3 marca 2014 r. rozpoczyna się rekrutacja na rok szkolny 2014/2015. W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty, opublikowanej w Dzienniku Ustaw z dnia 03.01.2014 r. zmieniły się zasady postępowania rekrutacyjnego do przedszkola. Zmiany dotyczą zarówno etapów rekrutacji jak i kryteriów. Do Gminnego Przedszkola w Zbuczynie przyjmowani będą  w pierwszej kolejności kandydaci zamieszkali na terenie  gminy Zbuczyn. O przyjęcie do przedszkola mogą ubiegać się dzieci w wieku 3 -5 lat. Aby ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola należy wypełnić wniosek oraz dołączyć stosowne dokumenty i oświadczenia . Stosowne załączniki  będzie można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Zbuczyn www.zbuczyn.pl , jak i w siedzibie placówki . Wnioski wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie przedszkola od 03.03.2014 r. do 31.03.2014 r.

Czytaj więcej...

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Odział w Siedlcach zaprasza na szkolenie "Wspólna polityka rolna po roku 2013. Miejsce Polski i Polskiego rolnictwa w PROW na lata 2014- 2020 /nowości w dopłatach i modernizacji gospodarstw, wsparcie dla małych gospodarstw/. Szkolenie odbędzie się 14 marca 2014 r. o godz. 10.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie

27 lutego 2014 r. /czwartek/ o godz. 10.00 w Zbuczynie -hala Zespołu Szkół im. Jana Pawła II, odbędzie się Halowy Turniej Piłki Nożnej Służby Liturgicznej Dekanatu Zbuczyńskiego o Puchar Dziekana ks. Stanisława Chodźko i Wójta Gminy Zbuczyn Tomasza Hapunowicza

Czytaj więcej...

Przewodniczący Rady Gminy Zbuczyn zaprasza na XXXVI Sesję Rady Gminy Zbuczyn, która odbędzie się 20 lutego 2014 r. o godz. 16:30 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie ul. Jana Pawła II 3.

materiały na XXXVI Sesję Rady Gminy Zbuczyn

Czytaj więcej...

12 lutego 2014 r. w wieku 93 lat, zmarł ks. prałat Jan Siekierko, długoletni proboszcz parafii Zbuczyn. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 15 lutego. Rozpocznie je o godzinie 10.30 jutrznia żałobna, po której będzie sprawowana  Msza Święta pod przewodnictwem biskupa pomocniczego diecezji siedleckiej Piotra Sawczuka. Ciało zmarłego kapłana zostanie złożone na miejscowym cmentarzu w Zbuczynie.

Wójt Gminy Zbuczyn zawiadamia, że w dniu 24.02.2014 r. o godz. 14.00 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzążewie, Rzążew 17, 08-106 Zbuczyn zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na  budowie fermy drobiu o obsadzie 1800 DJP na działce nr ew. 40, obręb Rzążew Gmina Zbuczyn.

Czytaj więcej...

17 lutego 2014 r. rozpoczynają się ferie zimowe dla dzieci i młodzieży. W tym okresie Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie przygotował wiele atrakcji dla najmłodszych i tych trochę starszych mieszkańców naszej gminy. Zajęcia muzyczne, turnieje sportowe, kostiumowe bale karnawałowe, wyjazdy do kina, na lodowisko czy dni gry planszowych organizowanych m.in. w Dziewulach, Grochówce oraz Starym Krzesku to nie wszystkie atrakcje przygotowane przez GOK. Szczegółowe informacje na stronie internetowej GOK www.gokzbuczyn.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza zasady udziału w XII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2014. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Tradycyjnie adresatami konkursu są dwie kategorie podmiotów – zakłady produkcyjne oraz osoby fizyczne prowadzące indywidualną produkcyjną działalność rolniczą.

Czytaj więcej...

Informujemy mieszkańców Gminy Zbuczyn, iż PGE Dystrybucja S.A Oddział Warszawa, Rejon Energetyczny Siedlce , zmienia od dnia 01.02.2014 r. sposób informowania odbiorców o wyłączeniach planowych energii elektrycznej. Ogłoszenia wieszane w formie papierowej zostają zastąpione informacją zamieszczoną na stronie internetowej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 991. Szczegółowe informacje na temat planowanych wyłączeń na stronie internetowej PGE

Zapraszamy dzieci i młodzież z terenu gminy Zbuczyn do udziału w Eliminacjach Gminnych XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”, które odbędą się dnia 6 marca 2014 o godz. 10.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie. W skład Komitetu Organizacyjnego weszli: Prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP – Tomasz Hapunowicz, Komendant Gminny Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zbuczynie- Jan Michalak i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie- Adam Tarkowski.

Czytaj więcej...

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie Oddział Siedlach informuje, iż w marcu zostaną zorganizowane tzw. kury chemizacyjne dla rolników z terenu gminy Zbuczyn. Szczegółowe informacje i zapisy Barbara Mitrzak tel. 506046636 oraz 25 641 5402 w.44

Informujemy, że w dniu 23 stycznia 2014 r. (czwartek) o  godz. 18.00 w Niepublicznym Zespole Szkół w Borkach -Wyrkach odbędzie się zebranie mieszkańców wsi Borki- Wyrki oraz   wszystkich zainteresowanych zagadnieniami związanymi z rezerwą terenu pod projektowaną przebudowę istniejącej linii 220 kV na działkach położonych w miejscowościach Borki - Wyrki.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Warszawie ogłasza w roku 2014 IV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn. „Bezpiecznie na wsi – nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu! Głównym organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Konkurs przebiegać będzie we współorganizacji z Dyrekcjami Szkół Podstawowych, zainteresowanymi jednostkami samorządu terytorialnego, które zgłoszą swój akces w powyższym przedsięwzięciu.  Konkurs na Mazowszu ma charakter 2-etapowy. W roku 2013 wzięło w nim udział ponad 6 tyś dzieci z 465 szkół.

Czytaj więcej...

Zbuczyn Dzisiaj

zbbbbbb

Na skróty

Dla mieszkańców
Zadania dofinasowane