Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej


 

 

 


LOGOpodlasie 24

Zapisz

Harmonogram

gskspz

Zapisz

Akcje społeczne

cda2

 

Aktualności

Przewodniczący Rady Gminy Zbuczyn zaprasza na XXX Sesję Rady Gminy Zbuczyn, która odbędzie się 25 września 2013 r. o godz. 16.30 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie.

Materiały na XXX Sesję Rady Gminy Zbuczyn

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Biuro Projektu w Siedlcach zaprasza osoby w wieku powyżej 50 lat zamieszkałe, pracujące na terenie powiatu siedleckiego zainteresowane nabyciem umiejętności obsługi komputera do udziału w projekcie "Akademia Umiejętności ICT dla osób 50+" Szczegóły: ul. Czerwonego Krzyża 2 II p. Siedlce, tel. 724 724 107

Zapraszamy wszystkich chętnych do pożytecznego i miłego spędzania wolnego czasu, pogłębiania swoich zainteresowań i pasji, zdobywania nowej wiedzy i doświadczeń w ramach wykładów oraz różnorodnych zajęć dodatkowych oferowanych przez Uniwersytet  Trzeciego Wieku działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Zbuczynie. Szczegółowe informacje: Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie ul. Jana Pawła II 3 tel. 25/641 61 61. Inauguracja 25.09.2013 r. godz. 12.oo sala widowiskowa GOK

Zapraszamy na kolejny mecz Siedleckiej Ligi Okręgowej pomiędzy WEKTRĄ ZBUCZYN a VICTORIĄ KAŁUSZYN, które odbędzie się w niedzielę 8 września 2013 r. o godz. 15.oo na Stadionie Gminnym w Zbuczynie.

Stowarzyszenie Akacjowy Zakątek w Januszówce oraz Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie mają zaszczyt zaprosić na II Gminne Święto Pieczonego Ziemniaka pod patronatem Wójta Gminy Zbuczyn- Tomasza Hapunowicza, które odbędzie się 22 września 2013 r. /niedziela/ od godz. 13.oo na terenie rekreacyjnym “Akacjowy Zakątek”  w Januszówce W programie:
- I Gminny Turniej Sołtysów o Puchar Wójta Gminy Zbuczyn   /Januszówka, Smolanka, Bzów, Dziewule, Grodzisk, Rówce
- Ogródek dziecięcy, konkursy gry i zabawy
- Regionalne potrawy
- Prezentacje artystyczne “na ludową nutę”

Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.
„Źródła i metody pozyskiwania środków na działalność Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz współpraca z sektorem publicznym i biznesowym”
W ramach szkolenia uczestnicy:
- zdobędą wiedzę na takie tematy, jak: źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej (PES), zasady finansowania podmiotów ekonomii społecznej, współpraca PES z administracją publiczną oraz sektorem biznesu
- zdobędą podstawowe umiejętności z zakresu: pozyskiwania środków dla PES, przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu, współtworzenia ram współpracy PES z administracja publiczną

Czytaj więcej...

Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie na rok szkolny 2013/2014 przygotował bogatą ofertę zajęć dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Mamy nadzieję, że każdy z nich wybierze te zajęcia, które najbardziej odpowiadają swoim zainteresowaniom. Zapisy trwają od 2 do 27 września 2013 r. Szczegółowe informacje w Gminnym Ośrodku Kultury w Zbuczynie  /ul. Jana Pawła II 3, tel. 25/641 61 61 oraz stronie internetowej www.gokzbuczyn.pl

2 września br. odbędzie się protest mieszkańców Zbuczyna i rodziców dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół w Zbuczynie. Protestujący domagać się będą od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wybudowania brakującego odcinka chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 2. Uczniowie ze Zbuczyna, aby dostać się do szkoły, muszą chodzić poboczem, obok przejeżdżających samochodów lub przechodzić w niedozwolonym miejscu. Protest rozpocznie się ok. godz. 9.oo i potrwa ok godziny.

 Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Siedlcach, Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej oraz członkowie Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego mają przyjemność zaprosić na konferencję pt.: „10 lat ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.  Spotkanie będzie okazją do podsumowania współpracy administracji z organizacjami pozarządowymi w województwie mazowieckim oraz przygotowania wniosków, jakie elementy wymagają jeszcze dopracowania. Istotnym obszarem rozważań będzie wpływ partnerstw publiczno-społecznych na wykorzystanie środków Unii Europejskiej w obecnej i przyszłej perspektywie finansowania.

Czytaj więcej...

Zapraszamy mieszkańców Gminy Zbuczyn na Uroczyste Otwarcie Boiska Piłkarskiego przy ul. Terespolskiej w Zbuczynie, które odbędzie się 1 września 2013 r. o godz. 17.oo. Tego dnia od godz. 12.oo  swoje mecze rozegrają sekcje młodzieżowe Wektry: U-14, U-19, U-14, natomiast o godz. 17.oo odbędzie się mecz Seniorzy Wektra kontra Wektra Old Boys. Dzień wcześniej 31.08.2013 r. /sobota/ godz. 17.00 pierwszy ligowy mecz na nowym boisku Wektra Zbuczyn - Jabłonianką Jabłonną Lacką.

W dniu 25 sierpnia 2013 r. odbędą się Dożynki w Krzesku- Królowa Niwa pod honorowym patronatem Wójta Gminy Zbuczyn- Tomasza Hapunowicza. Część artystyczna odbędzie się o godz. 15.oo na placu przy WDK w Krzesku- Królowa Niwa. W programie: występ Grupy Dożynkowej Niwa, Zespołu Pieśni i Tańca Niwa, Zespół KRESS. Podczas dożynek zostanie przekazany sprzęt ratowniczy jednostkom OSP z terenu Gminy Zbuczyn, którego zakup został dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Warszawie.

Zapraszamy mieszkańców gminy oraz gości do korzystania od dnia 6 lipca z miejsca przeznaczonego do kąpieli i terenu rekreacyjnego wokół zbiornika retencyjnego w Rówcach. Woda wypełniająca zbiornik retencyjny „RÓWCE” została dwukrotnie przebadana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach i stwierdzono, że spełnia najwyższe kryteria czystości pod kątem lokowania kąpieliska.

Czytaj więcej...

Od 1 lipca wszedł w życie „Nowy System Śmieciowy”. Polega on na tym, że Gmina stała się właścicielem wszelkich odpadów powstających na jej terenie, i w konsekwencji odpowiada za ich zbiórkę i wywóz. W tym celu zatrudnia firmę wybraną na drodze przetargu nieograniczonego. Środki na ten cel pochodzą z opłat mieszkańców, których wysokość ustala Rada Gmina, wybierając jedną z metod naliczania, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie .

Czytaj więcej...

Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie przy współpracy Urzędu Gminy zaprasza na coroczna imprezę plenerową ”Dni Gminy Zbuczyn 2013” która odbędzie się 7 lipca /niedziela/. Wszystkie atrakcje zaplanowano  i przygotowano na terenie przylegającym do budynku Urzędu Gminy w centrum Zbuczyna. W programie przewidziano atrakcje zarówno dla dzieci jak i dorosłych, nie zabraknie tradycyjnych urządzeń dmuchanych, kolorowych stoisk, konkursów z nagrodami oraz prezentacji artystycznych min. Zespołu Pieśni i Tańca NIWA, Studia Piosenki GOK czy laureatów II Festiwalu Piosenki Europejskiej AROUND THE MUSIC.

Czytaj więcej...

W ramach projektu OWES zaplanowano działania promujące ekonomię społeczną. 7 lipca 2013 roku w Zbuczynie odbędą się drugie już Dni Otwarte Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej. Do udziału zaproszono podmioty ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacje, ZAZy, prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność gospodarczą) z subregionu siedleckiego, czyli powiatów: siedleckiego, m. Siedlce, garwolińskiego, węgrowskiego, sokołowskiego, mińskiego i łosickiego.

Czytaj więcej...

Na skróty

Dla mieszkańców
Zadania dofinasowane