Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej


 

 

 


LOGOpodlasie 24

Zapisz

Harmonogram

Gsk

Gsk1

Zapisz

Akcje społeczne

cda2

 

Aktualności

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Biuro Projektu w Siedlcach zaprasza osoby w wieku powyżej 50 lat zamieszkałe, pracujące na terenie powiatu siedleckiego zainteresowane nabyciem umiejętności obsługi komputera do udziału w projekcie "Akademia Umiejętności ICT dla osób 50+" Szczegóły: ul. Czerwonego Krzyża 2 II p. Siedlce, tel. 724 724 107

Zapraszamy wszystkich chętnych do pożytecznego i miłego spędzania wolnego czasu, pogłębiania swoich zainteresowań i pasji, zdobywania nowej wiedzy i doświadczeń w ramach wykładów oraz różnorodnych zajęć dodatkowych oferowanych przez Uniwersytet  Trzeciego Wieku działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Zbuczynie. Szczegółowe informacje: Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie ul. Jana Pawła II 3 tel. 25/641 61 61. Inauguracja 25.09.2013 r. godz. 12.oo sala widowiskowa GOK

Zapraszamy na kolejny mecz Siedleckiej Ligi Okręgowej pomiędzy WEKTRĄ ZBUCZYN a VICTORIĄ KAŁUSZYN, które odbędzie się w niedzielę 8 września 2013 r. o godz. 15.oo na Stadionie Gminnym w Zbuczynie.

Stowarzyszenie Akacjowy Zakątek w Januszówce oraz Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie mają zaszczyt zaprosić na II Gminne Święto Pieczonego Ziemniaka pod patronatem Wójta Gminy Zbuczyn- Tomasza Hapunowicza, które odbędzie się 22 września 2013 r. /niedziela/ od godz. 13.oo na terenie rekreacyjnym “Akacjowy Zakątek”  w Januszówce W programie:
- I Gminny Turniej Sołtysów o Puchar Wójta Gminy Zbuczyn   /Januszówka, Smolanka, Bzów, Dziewule, Grodzisk, Rówce
- Ogródek dziecięcy, konkursy gry i zabawy
- Regionalne potrawy
- Prezentacje artystyczne “na ludową nutę”

Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.
„Źródła i metody pozyskiwania środków na działalność Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz współpraca z sektorem publicznym i biznesowym”
W ramach szkolenia uczestnicy:
- zdobędą wiedzę na takie tematy, jak: źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej (PES), zasady finansowania podmiotów ekonomii społecznej, współpraca PES z administracją publiczną oraz sektorem biznesu
- zdobędą podstawowe umiejętności z zakresu: pozyskiwania środków dla PES, przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu, współtworzenia ram współpracy PES z administracja publiczną

Czytaj więcej...

Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie na rok szkolny 2013/2014 przygotował bogatą ofertę zajęć dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Mamy nadzieję, że każdy z nich wybierze te zajęcia, które najbardziej odpowiadają swoim zainteresowaniom. Zapisy trwają od 2 do 27 września 2013 r. Szczegółowe informacje w Gminnym Ośrodku Kultury w Zbuczynie  /ul. Jana Pawła II 3, tel. 25/641 61 61 oraz stronie internetowej www.gokzbuczyn.pl

2 września br. odbędzie się protest mieszkańców Zbuczyna i rodziców dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół w Zbuczynie. Protestujący domagać się będą od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wybudowania brakującego odcinka chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 2. Uczniowie ze Zbuczyna, aby dostać się do szkoły, muszą chodzić poboczem, obok przejeżdżających samochodów lub przechodzić w niedozwolonym miejscu. Protest rozpocznie się ok. godz. 9.oo i potrwa ok godziny.

 Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Siedlcach, Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej oraz członkowie Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego mają przyjemność zaprosić na konferencję pt.: „10 lat ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.  Spotkanie będzie okazją do podsumowania współpracy administracji z organizacjami pozarządowymi w województwie mazowieckim oraz przygotowania wniosków, jakie elementy wymagają jeszcze dopracowania. Istotnym obszarem rozważań będzie wpływ partnerstw publiczno-społecznych na wykorzystanie środków Unii Europejskiej w obecnej i przyszłej perspektywie finansowania.

Czytaj więcej...

Zapraszamy mieszkańców Gminy Zbuczyn na Uroczyste Otwarcie Boiska Piłkarskiego przy ul. Terespolskiej w Zbuczynie, które odbędzie się 1 września 2013 r. o godz. 17.oo. Tego dnia od godz. 12.oo  swoje mecze rozegrają sekcje młodzieżowe Wektry: U-14, U-19, U-14, natomiast o godz. 17.oo odbędzie się mecz Seniorzy Wektra kontra Wektra Old Boys. Dzień wcześniej 31.08.2013 r. /sobota/ godz. 17.00 pierwszy ligowy mecz na nowym boisku Wektra Zbuczyn - Jabłonianką Jabłonną Lacką.

W dniu 25 sierpnia 2013 r. odbędą się Dożynki w Krzesku- Królowa Niwa pod honorowym patronatem Wójta Gminy Zbuczyn- Tomasza Hapunowicza. Część artystyczna odbędzie się o godz. 15.oo na placu przy WDK w Krzesku- Królowa Niwa. W programie: występ Grupy Dożynkowej Niwa, Zespołu Pieśni i Tańca Niwa, Zespół KRESS. Podczas dożynek zostanie przekazany sprzęt ratowniczy jednostkom OSP z terenu Gminy Zbuczyn, którego zakup został dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Warszawie.

Zapraszamy mieszkańców gminy oraz gości do korzystania od dnia 6 lipca z miejsca przeznaczonego do kąpieli i terenu rekreacyjnego wokół zbiornika retencyjnego w Rówcach. Woda wypełniająca zbiornik retencyjny „RÓWCE” została dwukrotnie przebadana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach i stwierdzono, że spełnia najwyższe kryteria czystości pod kątem lokowania kąpieliska.

Czytaj więcej...

Od 1 lipca wszedł w życie „Nowy System Śmieciowy”. Polega on na tym, że Gmina stała się właścicielem wszelkich odpadów powstających na jej terenie, i w konsekwencji odpowiada za ich zbiórkę i wywóz. W tym celu zatrudnia firmę wybraną na drodze przetargu nieograniczonego. Środki na ten cel pochodzą z opłat mieszkańców, których wysokość ustala Rada Gmina, wybierając jedną z metod naliczania, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie .

Czytaj więcej...

Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie przy współpracy Urzędu Gminy zaprasza na coroczna imprezę plenerową ”Dni Gminy Zbuczyn 2013” która odbędzie się 7 lipca /niedziela/. Wszystkie atrakcje zaplanowano  i przygotowano na terenie przylegającym do budynku Urzędu Gminy w centrum Zbuczyna. W programie przewidziano atrakcje zarówno dla dzieci jak i dorosłych, nie zabraknie tradycyjnych urządzeń dmuchanych, kolorowych stoisk, konkursów z nagrodami oraz prezentacji artystycznych min. Zespołu Pieśni i Tańca NIWA, Studia Piosenki GOK czy laureatów II Festiwalu Piosenki Europejskiej AROUND THE MUSIC.

Czytaj więcej...

W ramach projektu OWES zaplanowano działania promujące ekonomię społeczną. 7 lipca 2013 roku w Zbuczynie odbędą się drugie już Dni Otwarte Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej. Do udziału zaproszono podmioty ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacje, ZAZy, prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność gospodarczą) z subregionu siedleckiego, czyli powiatów: siedleckiego, m. Siedlce, garwolińskiego, węgrowskiego, sokołowskiego, mińskiego i łosickiego.

Czytaj więcej...

Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP, Ochotnicza Staż Pożarna w Krzesku- Królowa Niwa, Wójt Gminy Zbuczyn- Tomasz Hapunowicz zapraszają na Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze oraz Piknik Rodzinny.  23 czerwca 2013 r. od godz. 13.30 na boisku parafalnym w Krzesku Majątku.

Zbuczyn Dzisiaj

zbbbbbb

Na skróty

Dla mieszkańców
Zadania dofinasowane