Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej


 

 

 


Zapisz

Harmonogram

gskspz

Zapisz

Akcje społeczne

cda2

 

Aktualności

XV Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Honorowy patronat nad XV edycją Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Zgłoś do konkursu swoje gospodarstwo w najbliższej jednostce terenowej KRUS, w terminie do 31 marca 2017 r. Druk zgłoszenia znajdziesz również na stronie internetowej www.krus.gov.pl. Laureaci konkursu na każdym z etapów otrzymają nagrody i wyróżnienia. Zwycięzca w kategorii gospodarstwa indywidualne otrzyma nagrodę główną Prezesa Kasy ciągnik rolniczy. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Skaryszewski Jarmark Koński WSTĘPY się­ga­ją­cy swo­ją tra­dy­cją XVII wie­ku  gro­ma­dzi w na­szym  mie­ście rol­ni­ków, ho­dow­ców i eks­por­te­rów ko­ni za­rów­no z kra­ju jak i za­gra­ni­cy. Podczas jar­mar­ku eks­po­no­wa­ne są mię­dzy in­ny­mi ak­ce­so­ria ry­mar­skie, sprzęt rol­ni­czy, wy­ro­by rze­mieśl­ni­cze, rze­mio­sło, sztu­ka lu­do­wa, ale przede wszyst­kim to, co sta­no­wi kwin­te­sen­cję te­go wy­da­rze­nia czy­li ko­nie wie­lu ras i ty­pów użyt­ko­wy­ch… WSTĘPY od­by­wa­ją się tyl­ko raz w ro­ku i ma­ją ru­cho­mą da­tę. „Wstępny” czy­li w pierw­szy po­nie­dzia­łek Wielkiego Postu. Przyszłoroczny Skaryszewski Jarmark Koński WSTĘPY od­bę­dzie się w dnia­ch 06-​07 mar­ca 2017 r.

do pobrania

oplaty2biaKomunikat Departamentu Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje o zbliżających się terminach przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2016. Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się w załączniku do niniejszej wiadomości.

 

do pobrania

 

d9d1b9809cec745abdb917ed01af487b CopyPlan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r. Gmina Zbuczyn, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 r.

 

do pobrania

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Niwa” w Krzesku- Królowa Niwa organizuje w okresie ferii zimowych 10 dniowe  zimowisko- obóz narciarski dla dzieci z terenu Gminy Zbuczyn. Miejsce: Gliczarów Górny  k/ Zakopanego Termin:  17-26 luty 2017r Koszt wyjazdu 1250  złotych.

Czytaj więcej...

kwadartpowiat Copy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Siedlcach informuje, iż w dniu 27 grudnia 2016 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. Z 2016 r. poz. 2091).

Czytaj więcej...

krajowamapazargozenCzy w Twojej okolicy jest bezpiecznie? Chcesz wiedzieć? Możesz mieć na To wpływ! Podziel się swoimi spostrzeżeniami! Reaguj na zagrożenia!
Program „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” jest realizowany od 1 lipca 2016 r. Mapa jest interaktywnym narzędziem, dzięki któremu można zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i zagrożeń w danej lokalizacji. Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo!
Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

 

Czytaj więcej...

Dofinansowania dla Województwa Mazowieckiego. PROGRAM skierowany do osób fizycznych, BEZ KONIECZNOŚCI BRANIA KREDYTU. Dofinansowanie w formie dotacji do 50 % kosztów kwalifikowalnych na:ZAKUP I MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH. Dofinansowanie w formie dotacji do 40 % kosztów kwalifikowalnych na: ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ. Dofinansowanie w formie dotacji do 40 % kosztów kwalifikowalnych na: ZAKUP I MONTAŻ POMP CIEPŁA. Termin naboru wniosków od 01.01.2017 – do wyczerpania alokacji.

Szczegółowych informacji można uzyskać w biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Oddział w Siedlcach pod nr telefonu 25 644-54-21.

Wzór wniosku oraz regulamin konkursu można pobrać klikając: WNIOSEK NA OZE.

 

 

lgdogloszenieLokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej (LGD ZS) działająca na terenie gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Czytaj więcej...

h2Zapraszamy do wspólnego świętowania 98 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. W dniu 11 listopada 2016 r. odbędą się Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości. Szczegóły na plakacie.

Czytaj więcej...

g2GOK Zbuczyn w ramach Gmnnych Obchodów Narodowego Święta Niepodległości zaprasza na koncert pieśni patriotycznych "Dla Niepodległej" w wykonaniu zespołu wokalnego "UliBabki", który odbędzie się 11 listopada o godz. 15.00 w sali widowiskowej GOK. Wstęp wolny.

Czytaj więcej...

f2Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zbuczynie zaprasza mieszkańców gminy Zbuczyn do udziału w VII Biegu Niepodległości pod honorowym patronatem Wójta Gminy Zbuczyn. Bieg rozpocznie się 11 listopada 2016 r. o godz. 11.30 (zapisy od godz. 10,00) przed szkołą przy ul. Jana Pawła II w Zbuczynie. Dla wszystkich uczestników i gości organizatorzy przewidzieli grochówkę oraz gorącą herbatę.

Czytaj więcej...

szmMazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Siedlcach zaprasza na szkolenie pt. " Estetyczne zagospodarowanie gospodarstwa, uprawa i pielęgnacja roślin i krzewów ozdobnych". 14.10.2016 r. /piątek godz. 10.00 sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie. Wstęp wolny.

Na skróty

Dla mieszkańców
Zadania dofinasowane