Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej


 

 

 


LOGOpodlasie 24

Zapisz

Harmonogram

Gsk

Gsk1

Zapisz

Akcje społeczne

cda2

 

AddThis Social Bookmark Button

Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje,… Coraz częściej o nich słyszymy, wciąż niewiele wiemy. Mimo, iż prowadzą szkoły, realizują szkolenia zawodowe, organizują wolny czas. Nasza  gmina słynie z tego, że działa w niej wiele takich organizacji i że są wyjątkowo aktywne.

 Co to są organizacje pozarządowe?

Na całym świecie za organizacje społeczne uznaje się organizacje, która posiadają osobowość prawną, samorządność, niezależność od państwa oraz angażują w swoje działania wolontariuszy. W Polsce definicję organizacji pozarządowej określiła Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z prawem jest to organizacja, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych oraz nie działa dla zysku.


Po co komu organizacje pozarządowe?


Wśród wielu wymienimy tu kilka tylko funkcji organizacji:  wzbogacanie życia człowieka, rozwijanie idei demokracji, wspomaganie rozwoju, przygotowanie do pełnienia ról zawodowych i społecznych, dowartościowanie pracy społecznie użytecznej, kontrolowanie administracji publicznej, przeciwdziałanie skrajnemu indywidualizmowi.

Skąd organizacje czerpią pieniądze na swoje działania?


Są to przede wszystkim pieniądze wydatkowane przez administrację rządową, ale również samorządową (od środków samorządów województw, przez powiatowe, po gminne, które są coraz częściej przekazywane organizacjom). Innymi źródłami zasilania inicjatyw pozarządowych są: składki członkowskie, darowizny (pieniężne i dary rzeczowe), sponsoring, zbiórki publiczne czy coraz popularniejsze odpisy 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Najpopularniejszym źródłem finansowania ich działań są dotacje krajowe i unijne.

 

 

 

Zbuczyn Dzisiaj

zbbbbbb

Na skróty

Dla mieszkańców
Zadania dofinasowane