Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej


 

 

 


LOGOpodlasie 24

Zapisz

Harmonogram

Gsk

Gsk1

Zapisz

Akcje społeczne

cda2

 

AddThis Social Bookmark Button

Na to pytanie należy odpowiedzieć zdecydowanie TAK, gdyż są one najtańszym sposobem na utrzymanie silnego społeczeństwa i stanowią jeden z trzech filarów demokracji . Dwa pierwsze filary to wolne demokratyczne wybory wyłaniające parlament i rząd oraz samorząd terytorialny powołujący gminy – podstawowe komórki demokratyczne, będące strażnikiem prawa do różnorodności.  Trzeci filar – organizacje pozarządowe to dobrowolnie zorganizowane grupy obywateli będące „solą  demokracji”.

Proces demokracji zakłada również istnienie podwójnego fundamentu złożonego z jednej strony z     odpowiedzialnych wolnych jednostek, które maja prawo i obowiązek kierowania swoim życiem (ta wolność nie może być ograniczona i nie można z niej zwolnić) oraz z drugiej strony z niezależnego społeczeństwa obywatelskiego , gdzie odpowiedzialne jednostki tworzą takie powiązania społeczne, które im odpowiadają, zapewniają im podmiotowość i czynią pełnowartościowymi obywatelami.  Niezależność społeczeństwa obywatelskiego polega na tworzeniu licznych, małych komórek społecznych, obdarzonych określonymi kompetencjami, które bronią interesów każdego obywatela i autonomicznych grup. Obywatelska wspólnota nie może być obojętna na proces podejmowania decyzji, musi w nim uczestniczyć, dźwigać odpowiedzialność za państwo, które jest naszym wspólnym dobrem. Państwo jest silne siłą obywateli.  
O ile dwa pierwsze filary są w naszym państwie już solidnie odbudowane to budowa społeczeństwa obywatelskiego z silnymi organizacjami pozarządowymi, jest procesem zaledwie rozpoczętym. Dopóki ten proces nie wejdzie w fazę bardziej zaawansowaną, dopóty jednostki będą miały poczucie wyalienowania i niemożności decydowania o swoim losie. Organizacje pozarządowe będą spełniały swoją rolę, gdy uda się im stworzyć stałą i dynamiczną sieć, która jest pośrednikiem między obywatelami, gminą i państwem. Muszą stać się tkanką łączną spełniającą następujące zadania:
•    zaspokajanie potrzeb indywidualnych i zbiorowych w małej grupie (atmosfera życzliwości, solidarności, poczucie przynależności)
•    przyjęcie czynnej postawy w zakresie spraw ludzkich, lokalnych
•    propagowanie różnorodności i  pluralizmu życia społecznego
•    tworzenie sektora realizacji zadań indywidualnych i społecznych, alternatywnego w stosunku do rządowego
•    stworzenie mechanizmu współdziałania w podejmowaniu decyzji, dotyczących różnych problemów i poziomów funkcjonowania społeczeństwa
•    danie poczucia podmiotowości i niezależności.
Społeczności lokalne jeżeli mają przekonanie, że pracują dla siebie, potrafią wyzwolić ogromny potencjał i energię. To szansa dla gwałtownie globalizującego się świata. Rozproszone grupki ludzi działających w organizacjach pozarządowych muszą stać się dużą siłą wyborczą, o głosy których zabiegają lokalni politycy i później po wyborach muszą reprezentować i realizować ich interesy. Dopiero wtedy będziemy mieli pełną demokracje. Państwo demokratyczne powinno kierować się zasadą pomocniczości, czyli pomagać lokalnym wspólnotom w rozwiązaniu problemów, z którymi nie mogą one poradzić sobie własnymi siłami a pozostawić im sprawy, które mogą same załatwić. Gdy ludzie na najniższym szczeblu uczestniczą w podejmowaniu decyzji, to później odpowiadają one ich potrzebom,  a nie odzwierciedlają wyobrażenia tych co na górze, o tym co jest potrzebne tym na dole.
W województwie mazowieckim liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych jest najwyższa w kraju i wynosi 22 organizacje w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców. Jednak większość z nich funkcjonuje w Warszawie i gdy je odejmiemy to ten wskaźnik jest najniższy w kraju i wynosi zaledwie 10 organizacji na 10 tys. mieszkańców. Na tym tle nasza gmina, w której mieszka niewiele ponad 10 tys. osób i działa ponad 30 organizacji, wygląda imponująco. Funkcjonuje tutaj  między innymi siedem stowarzyszeń o charakterze oświatowym, które prowadzą niepubliczne placówki oświatowe, bądź tylko wspierają działalność tych publicznych. Działa czynnie również  osiem Ochotniczych Straży Pożarnych oraz inne stowarzyszenia o charakterze kulturalny, sportowym lub  jako organizacje skupiające hodowców i producentów rolnych.
W naszej gminie nie mamy wątpliwości co do roli i wagi dynamicznej działalności i rozwoju organizacji pozarządowych. Obecny Wójt Gminy Tomasz Hapunowicz wywodzi się  z tych organizacji, gdyż wcześniej zakładał i prowadził jedną z nich: Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Klub Ludzi Twórczych”, które do tej pory wspiera działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie. Z tego względu od samego początku swojej kadencji zainicjował szeroko zakrojoną współpracę z tymi organizacjami. 
W Informatorze Samorządowym Gminy „Zbuczyn dzisiaj”, w każdym numerze, jedna strona poświęcona jest tym organizacjom, prezentowana jest tam ich działalność i osiągnięcia. Tych organizacji jest jednak tak wiele a ich działalność tak bogata, że stale spotykaliśmy się z żalami, że zbyt mało miejsca przeznaczamy im na zaprezentowanie się. Więc obecny numer postanowiliśmy poświecić na znacznie obszerniejsze przedstawienie ich osiągnięć. W dalszej części Informatora możecie Państwo zapoznać się szerzej z ich działalnością.

 

 

 

Zbuczyn Dzisiaj

zbbbbbb

Na skróty

Dla mieszkańców
Zadania dofinasowane