Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej


 

 

 


LOGOpodlasie 24

Zapisz

Harmonogram

Gsk

Gsk1

Zapisz

Akcje społeczne

cda2

 

AddThis Social Bookmark Button

Rozmowa z Adamem Tarkowskim tymczasowym pełnomocnikiem Wójta Gminy Zbuczyn do spraw współpracy z organizacjami. pozarządowym dotycząca Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na Rok 2014

Czym się Pan aktualnie zajmuje, jeśli chodzi o współpracę samorządu z gminnymi organizacjami pozarządowymi?

Przede wszystkim jestem zaangażowany w prace nad przygotowaniem Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na Rok 2014. Wójt Gminy Zbuczyn, widząc korzyści ze współpracy z organizacjami oraz rosnący potencjał gminnych organizacji pozarządowych proponuje organizacjom pozarządowym oraz aktywnym grupom społecznym i lokalnym liderom współtworzenie programu współpracy. Jest to jednocześnie przygotowanie się do absorpcji środków unijnych w ramach okresu programowania 2014-2020, bowiem istotnym kryterium przy ocenie wniosków będzie włączenie lokalnych społeczności w formułowanie celów projektów i ich realizacji. Podjęliśmy inicjatywę Huberta Pasiaka, który wiosną br. zaproponował utworzenie wspólnego zespołu pracowników samorządu i przedstawicieli organizacji, który przygotuje wstępny projekt Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na Rok 2014. Następnie, już po wakacjach, zostanie on poddany szerokim konsultacjom społecznym. Roczny program współpracy musi być uchwalony do 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu, jednakże prace roboczego zespołu trwają już od maja 2013. W planowaniu prac nad programem samorząd powinien uwzględnić czas na skonsultowanie tego dokumentu z organizacjami pozarządowymi, ponieważ konsultacji takich wymaga wspomniana już ustawa.

Czego należy oczekiwać po pracach zespołu?

Pierwszym jego dziełem będzie projekt Programu współpracy, jako owocu wspólnej pracy pracowników samorządu oraz członków organizacji pozarządowych. Jeszcze nikt w okolicy nie przystępował  do przygotowania Programu w tak demokratyczny sposób! Będziemy również pracować nad innymi, ważnymi kwestiami dotyczącymi współpracy samorządu gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi grupami społecznymi.

Jakie są inne plany samorządu dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi?

Przede wszystkim chcemy kontynuować to, co dobre w naszych relacjach. Uruchomiliśmy już zakładkę na gminnej stronie www.zbuczyn.pl, poświęconą organizacjom pozarządowym. Chcemy, aby każdy mieszkaniec mógł więcej wiedzieć, ile działa organizacji i w jakich branżach oraz – jeśli będzie chciał – mógł trafić do konkretnej organizacji.

 

Zbuczyn Dzisiaj

zbbbbbb

Na skróty

Dla mieszkańców
Zadania dofinasowane