Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej


 

 

 


LOGOpodlasie 24

Zapisz

Harmonogram

Gsk

Gsk1

Zapisz

Akcje społeczne

cda2

 

AddThis Social Bookmark Button

Rozmowa z Tomaszem Hapunowiczem Wójtem Gminy Zbuczyn dotycząca działalności organizacji pozarządowych na terenie Gminy Zbuczyn oraz ich współpracy z samorządem.

Co Pan sądzi o organizacjach pozarządowych?
W ostatnich latach coraz większą rolę w zarządzaniu rozwojem lokalnym upatruje się w społeczeństwie obywatelskim. To właśnie świadomi i aktywni obywatele pomagają w rządzeniu gminą, współdecydują, coraz częściej biorą sprawy w swoje ręce. Najwięcej takich, aktywnych obywateli jest właśnie w organizacjach pozarządowych. Moim zdaniem, miarą społeczeństwa obywatelskiego jest duża liczba organizacji pozarządowych, w których licznie angażują się obywatele. Patrząc po statystykach, my test obywatelskości zdajemy.
Można powiedzieć, że Pan też, „pochodzi” z organizacji pozarządowych?
To prawda, zakładałem i byłem prezesem Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego „Klub Ludzi Twórczych”, który zresztą do dziś, współpracując z Gminnym Ośrodkiem Kultury i innymi organizacjami, dba o rozwój oferty kulturalnej naszej gminy. Oprócz tego angażowałem się w działalność innych organizacji, straży pożarnych…
Teraz też Pan się angażuje?
Liczne obowiązki, związane z funkcją Wójta gminy nie pozwalają tak się angażować, jak bym chciał. Niemniej, staram się pomagać jak mogę wszystkim organizacjom, które zgłaszają się z prośbą o jakiekolwiek wsparcie.
Jak wygląda współpraca gminnego samorządu z organizacjami?
Te kwestie reguluje Program współpracy, który jest corocznie uchwalany przez Radę Gminy. Przede wszystkim jest to pomoc rzeczowa i finansowa. Niestety, obecny budżet nie daje możliwości przekazania takiej pomocy, jak byśmy wszyscy tego chcieli. Oprócz tego występuje wzajemna wymiana informacji, konsultowanie aktów prawnych. Gmina Zbuczyn i jej jednostki organizacyjne są też często partnerami organizacji w projektach unijnych. Wtedy nieodpłatnie udostępniane są gminne obiekty i sprzęt, pomagamy w promocji projektów, pracownicy urzędu służą pomocą w rozliczaniu projektów. W najbliższej przyszłości planujemy rozszerzenie współpracy urzędu z organizacjami poprzez systematyczne spotkania oraz uruchomienie zakładki poświęconej organizacjom pozarządowym na gminnej stronie, aby każdy mieszkaniec mógł się dowiedzieć więcej na ten temat. Będziemy dyskutowali o potrzebie powołania pełnomocnika ds. współpracy.
Jak Pan ocenia działania zbuczyńskich organizacji?
Przede wszystkim są bardzo skuteczne w pozyskiwaniu środków na swoje działania. Z tego co wiem, w ostatnim roku na teren naszej gminy trafiło w ten sposób grubo ponad milion złotych. Dzięki tym funduszom mieszkańcy gminy mogli korzystać ze szkoleń zawodowych i kursów językowych, uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych,  sportowych, przeróżnych formach kulturalnej rozrywki, wymieniać można bez końca. Wszystko za darmo, bo za unijne pieniądze! Dzięki unijnym projektom w naszych szkołach zostaje dużo sprzętu techno-dydaktycznego, jak tablice interaktywne, mikroskopy, rzutniki. To wielka zasługa organizacji, ale również efekt  dobrej współpracy projektodawców i Gminy Zbuczyn. Jak widać, współpraca popłaca! Warto również podkreślić, że organizacje wiele robią bez dofinansowań. Mam na myśli liczne festyny, Biegi Niepodległości, rajdy rowerowe, turnieje sportowe, imprezy kulturalne i inne inicjatywy, realizowane na terenie naszej gminy. Organizacje opierają się wtedy na pracy społecznej swoich członków, aktywności mieszkańców naszych wsi i ofiarności lokalnych sponsorów. Urząd stara się wspierać i takie inicjatywy, ponieważ zdaje sobie sprawę, że to uzupełnianie jego działań.

Zbuczyn Dzisiaj

zbbbbbb

Na skróty

Dla mieszkańców
Zadania dofinasowane