Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej


 

 

 


LOGOpodlasie 24

Zapisz

Harmonogram

Gsk

Gsk1

Zapisz

Akcje społeczne

cda2

 

AddThis Social Bookmark Button

Podatek rolny zależy od cen skupu żyta. Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego (dla gruntów gospodarstw rolnych) za jeden rok stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta obliczonej według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego  rok podatkowy ogłoszony przez Prezesa GUS i wyniosła 75,86 zł za 1 dt, gdy dla porównania w 2011 roku wynosiła 37,64 zł. Cena żyta wzrosła o prawie 100 %. W 2012 roku rolnicy pomimo obniżenia przez Radę Gminy ceny skupu żyta i tak dotkliwie odczuli wzrost podatku rolnego. Rada Gminy Zbuczyn, 28 listopada 2012 roku podjęła uchwałę, pozostawiając podatek rolny na tym samym poziomie co w roku br tj. cena żyta została obniżona do kwoty 50 zł za 1 dt.. Podobnie sprawa dotyczy innych podatków, wszystkie pozostały nie zmienione.

 

Stawki podatków na 2013 rok Podatek od nieruchomości:

1) od gruntów:


a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 - 0,65 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
 wodnych od 1ha - 4,51 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni- 0,43 zł

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej- 0,45 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie  działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej  - 16,00 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej- 10,65 zł
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  od 1m2 powierzchni użytkowej - 4,25 zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku  publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej-  4,00 zł

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.Zbuczyn Dzisiaj

zbbbbbb

Na skróty

Dla mieszkańców
Zadania dofinasowane