Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej


 

 

 


Zapisz

Harmonogram

gskspz

Zapisz

Akcje społeczne

cda2

 

AddThis Social Bookmark Button

Podatek rolny zależy od cen skupu żyta. Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego (dla gruntów gospodarstw rolnych) za jeden rok stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta obliczonej według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego  rok podatkowy ogłoszony przez Prezesa GUS i wyniosła 75,86 zł za 1 dt, gdy dla porównania w 2011 roku wynosiła 37,64 zł. Cena żyta wzrosła o prawie 100 %. W 2012 roku rolnicy pomimo obniżenia przez Radę Gminy ceny skupu żyta i tak dotkliwie odczuli wzrost podatku rolnego. Rada Gminy Zbuczyn, 28 listopada 2012 roku podjęła uchwałę, pozostawiając podatek rolny na tym samym poziomie co w roku br tj. cena żyta została obniżona do kwoty 50 zł za 1 dt.. Podobnie sprawa dotyczy innych podatków, wszystkie pozostały nie zmienione.

 

Stawki podatków na 2013 rok Podatek od nieruchomości:

1) od gruntów:


a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 - 0,65 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
 wodnych od 1ha - 4,51 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni- 0,43 zł

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej- 0,45 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie  działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej  - 16,00 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej- 10,65 zł
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  od 1m2 powierzchni użytkowej - 4,25 zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku  publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej-  4,00 zł

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.Na skróty

Dla mieszkańców
Zadania dofinasowane