Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej


 

 

 


LOGOpodlasie 24

Zapisz

Harmonogram

Gsk

Gsk1

Zapisz

Akcje społeczne

cda2

 

AddThis Social Bookmark Button

Rada Gminy  – organ stanowiący i kontrolny gminy. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. W gminach niebędących miastem na prawach powiatu rada gminy jest wybierana w jednomandatowych okręgach wyborczych, a w miastach na prawach powiatu stosuje się ordynację proporcjonalną. Kadencja rady gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. Na czele rady gminy stoi przewodniczący.  Organem właściwym do rozpatrywania skarg dotyczących zadań lub działalności rady gminy jest wojewoda, a w zakresie spraw finansowych – regionalna izba obrachunkowa

 

Skład osobowy Rady Gminy Zbuczyn /2014-2018 r./

Nr okręgu wyborczego Granice okręgu wyborczego Imię i nazwisko radnego i pełnione funkcje w Radzie Gminy Zbuczyn

1

Zbuczyn Północny, Karcze,

Ireneusz Chomka
– członek Komisji Infrastruktury
i Komisji Budżetowej
2 Grodzisk, Łęcznowola, Rówce, Anna Kozioł
– członek Komisji Rewizyjnej
i Komisji Oświaty
i Spraw Społecznych
3

Kwasy, Tchórzew, Tchórzew-Plewki,

Wólka Kamienna,

Urszula Jasińska
– wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
4 Cielemęc, Czuryły, Lucynów, Olędy, Tarcze, Grzegorz Ułanowski
– wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Budżetowej
5 Bzów, Choja, Rzążew, Marek Rzążewski – przewodniczący Komisji Budżetowej
6 Januszówka, Smolanka, Marek Furman
– przewodniczący Komisji Infrastruktury, członek Komisji Budżetowej
7 Dziewule, Krzysztof Prochenka – przewodniczący Komisji Oświaty
i Spraw Społecznych, wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej,
8 Borki- Kosy, Chromna, Jasionka, Stanisław Kondraciuk
– przewodniczący Rady Gminy
9 Grochówka, Maciejowice, Tęczki, Sylwester Żelechowicz
- wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury, członek Komisji Rewizyjnej
10 Krzesk-Królowa Niwa, Wesółka, Jacek Prokopiak
– członek Komisji Rewizyjnej
11 Krzesk-Majątek, Stary Krzesk, Zawady, Józef Gruda
– przewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Infrastruktury
12 Borki-Wyrki, Lipiny, Ługi-Rętki,
Ługi Wielkie, Świercze,
Grzegorz Skaruz
– członek Komisji Budżetowej i Komisji Infrastruktury
13 Modrzew, Izdebki-Błażeje, Izdebki-Kosny, Izdebki-Kośmidry, Izdebki-Wąsy, Sobicze, Wojciech Pasiak
– członek Komisji Infrastruktury
14 Zbuczyn Południowy, Pogonów Dariusz Maciak
– członek Komisji Infrastruktury
15 Zbuczyn Zachodni, Zdany. Tomasz Radomyski
– członek Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

Zbuczyn Dzisiaj

zbbbbbb

Na skróty

Dla mieszkańców
Zadania dofinasowane