Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej


 

 

 


LOGOpodlasie 24

Zapisz

Harmonogram

Gsk

Gsk1

Zapisz

Akcje społeczne

cda2

 

AddThis Social Bookmark Button

Pragniemy Państwa poinformować o fakcie przejmowania od dnia 19 lutego 2013 r. przez Urząd Gminy w Zbuczynie od Firmy „MEL-KAN” administrowanych przez nią wodociągów gminnych. Przejęcie wodociągów gminnych spowoduje także to, że zyski ze sprzedaży wody płynące do tego czasu na konto firmy prywatnej będą zasilały budżet Gminy Zbuczyn.


W związku z przejęciem usług wodociągowych przez Urząd Gminy zachodzi potrzeba zmiany umowy na dostawę wody. Nie musicie Państwo wypowiadać dotychczasowych umów zawartych z Firmą „MEL-KAN”, gdyż w myśl zawartego w dniu 18 lutego 2013 r. przez Gminę Zbuczyn porozumienia zostają one samoczynnie rozwiązane z dniem przejmowania przez samorząd poszczególnych odcinków sieci wodociągowych i stacji uzdatniania wody. Pragniemy nadmienić, że warunki i cena dostaw wody pozostają na tym samym poziomie, a w dalszej perspektywie dążyć będziemy systematycznej poprawy jakości usług. Pragniemy poinformować, że w najbliższym czasie trafi do Państwa pracownik Urzędu Gminy Zbuczyn celem spisania stanu licznika wody oraz zawarcia umowy z Gminą Zbuczyn, której dwa egzemplarze dostarczy Państwu pracownik Urzędu. Jeden z podpisanych egzemplarzy umowy na dostawę wody pozostanie dla Państwa, drugi odbierze pracownik urzędu. Szanowni Państwo w przypadku wątpliwości i pytań w powyższej sprawie wyjaśnienia można uzyskać:
- osobiście w Wydziale Inwestycji Urzędu Gminy Zbuczyn,
- telefonicznie pod numerem ( 25 ) 641 63 90, wew 15

Szczegółowe zasady dostaw wody dla odbiorców indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych określone zostały w uchwale Rady Gminy Zbuczyn nr XXXV/235/05 z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie gminy Zbuczyn oraz w uchwale Rady Gminy Zbuczyn nr XXIII/161/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

Zbuczyn Dzisiaj

zbbbbbb

Na skróty

Dla mieszkańców
Zadania dofinasowane