Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej


 

 

 


Zapisz

Harmonogram

gskspz

Zapisz

Akcje społeczne

cda2

 

Zadania dofinasowane

 

AddThis Social Bookmark Button

Regulamin targowiska  przy ul. Terespolskiej w Zbuczynie

§  1
1.    Targowisko jest własnością Gminy Zbuczyn.
2.    Targowisko jest czynne w godzinach 6.00 – 22.00 w niedziele.

§  2
Miejsce sprzedaży na targowisku wskazuje prowadzący targowisko.

§ 3
Na targowisku mogą być sprzedawane wszelkie prawem dopuszczone do obrotu towary
z wyjątkiem towarów, których zakaz sprzedaży na targowisku wprowadzają przepisy szczególne.
§ 4
Osoby sprzedające produkty pochodzenia leśnego są zobowiązane dodatkowo do umieszczenia przy swoim miejscu sprzedaży informacji zawierającej imię i nazwisko osoby zbierającej produkty oraz miejsce ich pochodzenia (nazwa lasu, terenu).

§ 5
Sprzedający i inne osoby przebywające na targowisku powinny wykonywać swoje czynności w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży i zakupie towarów oraz korzystaniu z targowiska.
§ 6
Sprzedający obowiązani są do:
1)    okazywania dowodów opłaty targowej prowadzącemu targowisko oraz organom kontrolującym tj. upoważnionym przez Wójta Gminy Zbuczyn pracownikom Urzędu Gminy Zbuczyn,
2)    przestrzegania regulaminu targowiska i przepisów p. poż.,
3)    przestrzegania przepisów sanitarnych i porządkowych,
4)    umieszczenia cen detalicznych na sprzedawanych towarach,
5)    utrzymania czystości na terenie miejsca sprzedaży przez cały czas korzystania z targowiska,
6)    uprzątnięcia miejsca sprzedaży po jej zakończeniu,
7)    stosowania się do poleceń prowadzącego targowisko.

§ 7 
1.    Na targowisku obowiązuje zakaz parkowania pojazdów, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.    Na targowisku mogą znajdować się wyłącznie pojazdy służące prowadzonej sprzedaży w miejscach wyznaczonych przez prowadzącego targowisko.

Wydarzenia

zg2
Złote Gody

ff

Otwarcie posterunku Policji

rape

Otwarcie Lapidarium

ospzz

100-lecie OSP Zbuczyn

Z życia gminy

j3106 urodziny

n1x

Otwarcie nowego boiska

lap
Lapidarium z kamieni

 

Najnowsze filmy

mswia

filmdgz

ospf

s12

Galeria zdjęć

czw

Dni Gminy Zbuczyn

pada

Piknik Odpustowy

0js2
I Sesja Rady Gminy

Na skróty

Dla mieszkańców