Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej


 

 

 


LOGOpodlasie 24

Zapisz

Harmonogram

Gsk

Gsk1

Zapisz

Akcje społeczne

cda2

 

AddThis Social Bookmark Button

Sołectwo – jednostka pomocnicza gminy , charakterystyczna dla obszarów wiejskich. Obszar, zakres działania sołectwa i jego organów określa rada gminy w statucie sołectwa. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym – sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Sołtysa oraz radę sołecką wyłaniają stali mieszkańcy danego sołectwa w tajnym i bezpośrednim głosowaniu na zebraniu wiejskim. Kadencja sprawowania urzędu przez sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata od daty ich wyborów. Wybory sołtysa i rady zarządza rada gminy w terminie do 3 miesięcy po upływie ich kadencji. Nadzór nad organami sołectwa sprawują organy gminy, zgodnie z postanowieniami statutu. Kompetencją zebrania wiejskiego są objęte wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania sołectwa, określone w statucie sołectwa. W Gminie Zbuczyn mamy 46 sołectw w 44 miejscowościach

Sołectwa Gminy Zbuczyn

Lp.   Nazwa Sołectwa oraz nazwisko i imię sołtysa
1.     Borki-Kosy-    Mikołajczuk Grzegorz
2.     Borki-Wyrki-    Majewski Marek
3.     Bzów-    Chojecka Krystyna
4.     Choja-    Szymańska Eliza
5.     Chromna-    Iwanowski Stefan
6.     Cielemęc-    Nowiński Mariusz
7.     Czuryły-    Michalak Jan
8.     Dziewule-    Nowosielska Wiesława
9.     Grochówka-    Żelechowicz Sylwester
10.   Grodzisk-    Gawinkowska Bożena
11.   Izdebki-Błażeje-    Sobiczewski Ireneusz
12.   Izdebki-Kosny-    Izdebski Mirosław
13.   Izdebki-Kośmidry-    Gorzkowska Grażyna
14.   Izdebki-Wąsy-    Izdebska Krystyna
15.   Januszówka-    Krasuski Grzegorz
16.   Jasionka-    Moskwiak Adrian
17.   Karcze-    Mazurek Teresa
18.   Krzesk- Królowa Niwa-    Adam Cisak
19.   Krzesk-Majątek-    Wierzejska Teresa
20.   Kwasy-    Pasiak Wiesława
21.   Lipiny-    Lipińska Grażyna
22.   Lucynów-    Olszewski Janusz
23.   Łęcznowola-    Samoćko Jolanta
24.   Ługi Wielkie-    Jastrzębska Krystyna
25.   Ługi-Rętki-    Ługowska Agnieszka
26.   Maciejowice-    Tchórzewska Agnieszka
27.   Modrzew-    Radzikowski Stanisław
28.   Olędy-    Rzążewski Mieczysław
29.   Pogonów-    Borkowska Maria
30.   Rówce-    Furman Jan
31.   Rzążew-    Skwierczyński Marek
32.   Smolanka-    Wróbel Andrzej
33.   Sobicze-    Sobiczewski Zdzisław
34.   Stary Krzesk-    Gruda Józef
35.   Świercze-    Borkowska Jadwiga
36.   Tarcze-    Młyńska Beata
37.   Tchórzew-    Wielgórski Jerzy
38.   Tchórzew- Plewki-    Orzyłowska Małgorzata
39.   Tęczki-    Borkowski Mariusz
40.   Wesółka-    Cisak Jarosław
41.   Wólka Kamienna-    Wojewódzki Janusz
42.   Zawady-    Cybulski Rafał
43.   Zbuczyn I-    Dziewulski Józef
44.   Zbuczyn II-    Izdebska Zofia
45.   Zbuczyn III-    Ługowska Zofia
46.   Zdany-    Chromiński Józef

Zbuczyn Dzisiaj

zbbbbbb

Na skróty

Dla mieszkańców
Zadania dofinasowane