Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej


 

 

 


LOGOpodlasie 24

Zapisz

Harmonogram

Gsk

Gsk1

Zapisz

Akcje społeczne

cda2

 

AddThis Social Bookmark Button

Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Zbuczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok


1.    Przedmiot konsultacji:
Projekt Rocznego programu współpracy Gminy Zbuczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok
2.    Cel konsultacji:
Poznanie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie gminy Zbuczyn, w szczególności dla zapewnienia właściwego dialogu społecznego, współpracy oraz wzajemnego uzyskiwania informacji. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla Rady Gminy przy podejmowaniu uchwały.
3.    Ramy czasowe
Termin rozpoczęcia konsultacji - 23.01.2015 r. Termin zakończenia konsultacji - 6.02.2015 r. godz. 16.00
4.    Forma konsultacji:
Konsultacje w formie uwag pisemnych zgłaszanych za pomocą formularzy osobiście lub pocztą do Urzędu Gminy Zbuczyn, ul. Jana Pawła II nr 1, 08-106 Zbuczyn.
Formularz wraz z Projektem Programu podlegającym konsultacji jest udostępniony na stronie internetowej Gminy Zbuczyn - www.zbuczyn.pl w zakładce Organizacje pozarządowe lub w pok. nr 16 Urzędu Gminy Zbuczyn.
5.    Zasięg terytorialny konsultacji Gmina Zbuczyn

 

Serdecznie zachęcamy Państwa do licznego udziału w konsultacjac

Zbuczyn, dnia 15.01.2015 r.

 

formularz konsultacji na 2015 r.

program konsultacji na 2015 r.

Zbuczyn Dzisiaj

zbbbbbb

Na skróty

Dla mieszkańców
Zadania dofinasowane