Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej


 

 

 


LOGOpodlasie 24

Zapisz

Harmonogram

Gsk

Gsk1

Zapisz

Akcje społeczne

cda2

 

AddThis Social Bookmark Button

Szanowni Mieszkańcy, wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom, jeszcze w poprzedniej Kadencji, Rada Gminy Zbuczyn podjęła „nową” uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokościstawki tej opłaty. Wprowadzone zmiany różnicują wysokość opłaty w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość w samodzielnym lokalu mieszkalnym.

W związku z powyższym stawki opłat kształtować się będą następująco:
1) w przypadku czterech mieszkańców
stawka opłaty wynosi 5 zł, dla każdej z nich,
2) w przypadku pięciu mieszkańców stawka
opłaty dla piątej osoby wynosi 3,00 zł,
3) w przypadku sześciu mieszkańców stawka opłaty dla piątej osoby wynosi 3,00 zł, dla szóstej osoby 2,50 zł,
4) w przypadku siedmiu mieszkańców,stawka opłaty dla piątej osoby wynosi 3,00 zł,dla szóstej osoby wynosi 2,50 zł, dla siódmej
wynosi 2,00 zł,
5) w przypadku ośmiu mieszkańców stawka opłaty dla piątej osoby wynosi 3,00 zł,dla szóstej osoby 2,50 zł, dla siódmej osoby
wynosi 2,00 zł, dla ósmej osoby wynosi 1,50 zł,
6) w przypadku dziewięciu mieszkańców,
stawka opłaty dla piątej osoby wynosi 3,00 zł,dla szóstej osoby wynosi 2,50 zł, dla siódmejosoby wynosi 2,00 zł, dla ósmej osoby wynosi 1,50 zł, dla dziewiątej osoby i kolejnych osób wynosi 1,00 zł.
Wszyscy właściciele nieruchomości, których będą dotyczyły nowe stawki opłat, będąmusieli złożyć nowe deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komu nalnymi.

Szczegółowe informacje na temat no-
wych stawek „opłaty śmieciowej” dostępne
są w Urzędzie Gminy Zbuczyn pok. nr 12, pod
nr telefonu 25/641 63 90. w.12

Załączniki:

Zbuczyn Dzisiaj

zbbbbbb

Na skróty

Dla mieszkańców
Zadania dofinasowane