Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej


 

 

 


LOGOpodlasie 24

Zapisz

Harmonogram

Gsk

Gsk1

Zapisz

Akcje społeczne

cda2

 

AddThis Social Bookmark Button

Gminna Spółka Komunalna sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z obowiązującym od 1 kwietnia br. harmonogramem odbioru odpadów segregowanych oraz niesegregowanych.

Również w naszej gminie już od 1 kwietnia 2017 r. zmienią się zasady selektywnego odbioru odpadów komunalnych.  Właściciele nieruchomości będą segregować na nieruchomościach, następujące frakcje odpadów:

- papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady   opakowaniowe z tektury –
worek koloru niebieskiego,
- szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła –
worek koloru zielonego,
- metale, w tym odpady opakowaniowe z metali, tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe -  
worek koloru żółtego,
- odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów –
worek koloru brązowego oznaczony napisem „Bio”
/Dopuszcza się zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych, we własnym zakresie, np. w kompostowniach lub biogazowniach rolniczych./
- popiół z palenisk domowych – worek koloru szarego.

Wersja do druku.pdf

komulana spolka

 

 

Zapisz

Zbuczyn Dzisiaj

zbbbbbb

Na skróty

Dla mieszkańców
Zadania dofinasowane