Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej


 

 

 


LOGOpodlasie 24

Zapisz

Harmonogram

Gsk

Gsk1

Zapisz

Akcje społeczne

cda2

 

AddThis Social Bookmark Button

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r o ewidencji ludności i dowodach osobistych /tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 139, poz.993,z późn.zm./, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009r w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty/tekst jednolity z 2009 r. Dz.U. Nr 47, poz.384/

Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego.
2. Dwie aktualne wyraźne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami - lewy półprofil z widocznym lewym uchem na papierze cienkim błyszczącym.
3. Odpis skrócony aktu urodzenia /kawaler-panna/ lub aktu małżeństwa /żonaty-zamężna/.
4. Zameldowanie na pobyt stały na terenie gminy Zbuczyn.

Nie należy dołączać umiejscowionych akt stanu cywilnego jeżeli znajdują się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zbuczynie.
Sposób załatwienia sprawy: wydanie dowodu osobistego.
Tryb odwoławczy: brak trybu odwoławczego.
Opłaty: nie pobiera się

Termin załatwienia: do 1 miesiąca

Informacje dodatkowe:
Wniosek o wydanie dowodu osobistego i jego odbiór dokonuje się osobiście.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla osoby poniżej 13-tego roku życia składają obydwoje rodzice osoby niepełnoletnie/powyżej 13-tego roku życia/wniosek składają w obecności jednego z rodziców bądź opiekuna prawnego, natomiast odbioru dowodu dokonuje rodzic bądź osoba, której wniosek dotyczy
Dowody wydawane są na okres 10 lat.
Osoby niepełnoletnie dowody otrzymują na okres 5 lat.
Osoby w wieku powyżej 65 roku życia na czas nie oznaczony.

 

 

 

Zbuczyn Dzisiaj

zbbbbbb

Na skróty

Dla mieszkańców
Zadania dofinasowane