Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej


 

 

 


LOGOpodlasie 24

Zapisz

Harmonogram

Gsk

Gsk1

Zapisz

Akcje społeczne

cda2

 

AddThis Social Bookmark Button

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r o ewidencji ludności i dowodach osobistych /tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 139, poz.993,z późn.zm./

Wymagane dokumenty:
-Zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca pobytu stałego.
-Prawidłowo i czytelnie wypełniony druk zameldowania na pobyt stały /druk ten wypełnia się na każdą meldująca się osobę - również na dzieci /podpisany przez osobę meldującą się z potwierdzonym faktem przebywania przez osobę dysponującą lokalem /właściciel, najemca okazując dokument potwierdzający prawo do lokalu/.
-Dowód osobisty.
-Książeczka wojskowa /w przypadku gdy osoba meldująca się posiada kartę mobilizacyjną, zmianę adresu należy zgłosić w WKU ostatniego miejsca pobytu stałego/
       
Cudzoziemcy meldując się na pobyt stały poza zgłoszeniem zameldowania jw. przedstawiają Kartę Pobytu Stałego albo zezwolenie na na osiedlenie się wydane stosownie do ustawy o cudzoziemcach i potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy.

Sposób załatwienia sprawy: wydanie poświadczenia zameldowania.
Tryb odwoławczy: brak trybu odwoławczego.
Opłaty: Bez opłat.
Termin załatwienia:Niezwłocznie.
Informacje dodatkowe: Przy zameldowaniu konieczna jest obecność właściciela lokalu, który obowiązany jest okazać aktualny dokument mówiący o Jego prawie do lokalu/np. wyciąg z księgi wieczystej/

Zbuczyn Dzisiaj

zbbbbbb

Na skróty

Dla mieszkańców
Zadania dofinasowane