Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej


 

 

 


LOGOpodlasie 24

Zapisz

Harmonogram

Gsk

Gsk1

Zapisz

Akcje społeczne

cda2

 

AddThis Social Bookmark Button

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zbuczynie prowadzi postępowania w sprawach o zobowiązanie do leczenia odwykowego. GKRPA w Zbuczynie podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Postępowanie powyższe dotyczy osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny

Zadania komisji w ramach działań zobowiązania do leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu:

■ przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu,
■ wezwanie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie i podjęcie działań motywacyjnych do podjęcia leczenia odwykowego,
■ przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym,
■ złożenie wniosku o wszczęcie postępowania do Sądu Rejonowego.

Komisja motywuje do leczenia osoby nadużywające alkoholu oraz podejmujące czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Pismo do Komisji z wnioskiem o rozpatrzenie opisanej w nim sprawy można składać osobiście lub przesłać na podany adres.

Gdzie można uzyskać pomoc:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie ul. Jana Pawła II 1
tel. 025/6416-321
■  Posterunek Policji w Zbuczynie ul. Terespolska 11
tel. 025/643-28-90
■  Punkt Konsultacyjny Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zbuczynie
ul. Terespolska 11 czynny w każdy wtorek w godz. 16.00 – 20.00
tel. 502-331-643 – Andrzej Ługowski – terapeuta uzależnień
■  Grupa AA „Pomocna dłoń” w Zbuczynie grupa spotyka się w każdą niedzielę
o godz. 18.00 przy ul. Terespolskiej 11
■  Grupa AA „Być człowiekiem” działająca przy Ośrodku Trzeźwościowym w Krzesku Majątku
grupa spotyka się w każdą niedzielę o godz. 18.00
■  Diecezjalny Ośrodek Trzeźwościowy przy Parafii p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krzesku Majątku,
tel. 604-241-707 – ks. Andrzej Kieliszek
– Kierownik Diecezjalnego Ośrodka Trzeźwości, Specjalista Psychoterapii Uzależnień
■  Poradnia Uzależnień „Powrót z U” Siedlce, ul. Kilińskiego 40
tel. 025/633-31-81 czynna codziennie w godz. 10.00 – 20.00

Zbuczyn Dzisiaj

zbbbbbb

Na skróty

Dla mieszkańców
Zadania dofinasowane