Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej


 

 

 


Zapisz

Harmonogram

gskspz

Zapisz

Akcje społeczne

cda2

 

AddThis Social Bookmark Button

 

Uprzejmie informujmy że Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zakończyła ocenę wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę Zbuczyn, który dotyczył wykonania instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Zbuczyn. Wniosek o dofinansowanie Gminy Zbuczyn przeszedł pomyślnie etap oceny, ale nie został skierowany do dofinansowania ze względu na ustalony niski poziom dostępnych środków. W konkursie RPMA.04.01.00-IP.01-14-017/16 w ramach Działania 4.1 „Odnawialne źródła energii”, Typ projektów: „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” złożono w sumie 68 wniosków z obszaru województwa mazowieckiego. Wniosek Gminy Zbuczyn uzyskał w kryteriach oceny 59 punktów i został sklasyfikowany na 31 miejscu listy rankingowej. Z kolei dostępne w konkursie środki finansowe wystarczą na sfinansowanie 5 wniosków.
W związku z powyższym informujemy, że ze skutkiem natychmiastowym uległy rozwiązaniu umowy udziału w projekcie oraz umowy użyczenia nieruchomości w celu zamontowania odnawialnych źródeł energii, jakie Gmina Zbuczyn podpisała z właścicielami nieruchomości.

Na skróty

Dla mieszkańców
Zadania dofinasowane