Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej


 

 

 


Zapisz

Harmonogram

gskspz

Zapisz

Akcje społeczne

cda2

 

Zadania dofinasowane

 

AddThis Social Bookmark Button

 

Uprzejmie informujmy że Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zakończyła ocenę wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę Zbuczyn, który dotyczył wykonania instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Zbuczyn. Wniosek o dofinansowanie Gminy Zbuczyn przeszedł pomyślnie etap oceny, ale nie został skierowany do dofinansowania ze względu na ustalony niski poziom dostępnych środków. W konkursie RPMA.04.01.00-IP.01-14-017/16 w ramach Działania 4.1 „Odnawialne źródła energii”, Typ projektów: „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” złożono w sumie 68 wniosków z obszaru województwa mazowieckiego. Wniosek Gminy Zbuczyn uzyskał w kryteriach oceny 59 punktów i został sklasyfikowany na 31 miejscu listy rankingowej. Z kolei dostępne w konkursie środki finansowe wystarczą na sfinansowanie 5 wniosków.
W związku z powyższym informujemy, że ze skutkiem natychmiastowym uległy rozwiązaniu umowy udziału w projekcie oraz umowy użyczenia nieruchomości w celu zamontowania odnawialnych źródeł energii, jakie Gmina Zbuczyn podpisała z właścicielami nieruchomości.

Wydarzenia

zg2
Złote Gody

ff

Otwarcie posterunku Policji

rape

Otwarcie Lapidarium

ospzz

100-lecie OSP Zbuczyn

Z życia gminy

j3106 urodziny

n1x

Otwarcie nowego boiska

lap
Lapidarium z kamieni

 

Najnowsze filmy

mswia

filmdgz

ospf

s12

Galeria zdjęć

czw

Dni Gminy Zbuczyn

pada

Piknik Odpustowy

0js2
I Sesja Rady Gminy

Na skróty

Dla mieszkańców