Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej


 

 

 


LOGOpodlasie 24

Zapisz

Harmonogram

Gsk

Gsk1

Zapisz

Akcje społeczne

cda2

 

AddThis Social Bookmark Button

Z inicjatywy Wójta Tomasza Hapunowicza powstał w Gminie Zbuczyn Punkt Konsultacyjny Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Duże wsparcie i pomoc w działalności na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin niesie Pani kierownik GOPS oraz jej współpracownice. Aktualnie do naszego punktu w każdy wtorek uczęszcza kilka osób, głównie mężczyźni ale i kobiety. W sesjach indywidualnych zajmujemy się sygnalizowaniem zmian w samopoczuciu fizycznym, psychicznym, zmian w trybie życia, zmian w stosunkach międzyludzkich oraz zmian w myśleniu i zachowaniach alkoholowych. Pomagamy naszym klientom rozpoznać jaka jest ich sytuacja, w jakim celu do nas przychodzą i czego oczekują. Na czym polegają ich problemy i czym tutaj mogą się zajmować.

Na czym polegają ich psychologiczne problemy. Do jakiego celu zmierzają i w jakiej realnej sytuacji się znajdują. Odbywają się też tzw. sesje rodzinne, których zadaniem jest tworzenie mapy problemów zachodzących w danym związku. Następnie wyznaczamy cele osobistego planu terapii i realizujemy je poprzez zadania dopasowane do profilu terapii. W sesjach indywidualnych realizujemy zadania m.in. poprzez oglądanie projekcji video o tematyce związanej z programem terapii. Pacjenci słuchają również kaset audio z nagranymi wypowiedziami osób trzeźwiejących (tzw. Świadectwa). Wszyscy klienci Punktu mają zapewnioną pełną anonimowość i dyskrecję. Zajęcia w Punkcie prowadzone są przez terapeutę uzależnień Pana Andrzeja Ługowskiego, pracownika Poradni Uzależnień NZOZ „Centrum” w Siedlcach. Zapraszamy na konsultacje.

Zbuczyn Dzisiaj

zbbbbbb

Na skróty

Dla mieszkańców
Zadania dofinasowane