Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej


 

 

 


LOGOpodlasie 24

Zapisz

Harmonogram

Gsk

Gsk1

Zapisz

Akcje społeczne

cda2

 

AddThis Social Bookmark Button

Wójt Gminy Zbuczyn, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z póź. Zm.), zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 18.10.2017 r., Pan Konrad Wysokiński, zam. Dziewule, ul. Północna 15, 08-106 Zbuczyn, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie i modernizacji fermy drobiu.

do pobrania

Zbuczyn Dzisiaj

zbbbbbb

Na skróty

Dla mieszkańców
Zadania dofinasowane