Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej


 

 

 


LOGOpodlasie 24

Zapisz

Harmonogram

Gsk

Gsk1

Zapisz

Akcje społeczne

cda2

 

AddThis Social Bookmark Button

 Wójt Gminy Zbuczyn, działając na podstawie art. 33 ust.1, w związku art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z póź. zm.), zawiadamia, że wnioskiem z dnia 24.07.2017 r. Pan Jarosław Ostapowicz, zam. Krzesk-Królowa Niwa 191, 08-111 Krzesk, wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego z przeznaczeniem na produkcję pieczarek na przeznaczenie do hodowli kur do 80 DJP na działce ewid. gr. 2008/1, obręb Krzesk-Królowa Niwa, gmina Zbuczyn, powiat siedlecki, województwo mazowiecki.

do pobrania

Zbuczyn Dzisiaj

zbbbbbb

Na skróty

Dla mieszkańców
Zadania dofinasowane