Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej


 

 

 


LOGOpodlasie 24

Zapisz

Harmonogram

Gsk

Gsk1

Zapisz

Akcje społeczne

cda2

 

AddThis Social Bookmark Button

 

 

Gmina Zbuczyn ogłasza otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. „Kompetencje kluczowe w Gminie Zbuczyn” składanego w odpowiedzi na konkurs RPMA.10.01.01 IP.01-14-061/17 ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

 

Ogłoszenie o naborze Partnerów

załącznik_1_karta_zgłoszenia

załącznik_2_ocena_formalna

załącznik_3_ocena_merytoryczna

zawiadomienie o wyborze partnera

 

Zbuczyn Dzisiaj

zbbbbbb

Na skróty

Dla mieszkańców
Zadania dofinasowane