Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej


 

 

 


LOGOpodlasie 24

Zapisz

Harmonogram

Gsk

Gsk1

Zapisz

Akcje społeczne

cda2

 

AddThis Social Bookmark Button

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 04.01.2018 r. na wniosek Pana Rafała Wysokińskiego, zam. Dziewule, ul. Północna 44, 08-106 Zbuczyn, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu o obsadzie 2450,448 DJP ( ok. 612612 sztuk), na działkach ewidencyjnych nr 226, 227, 228, 229, 230, 245 w miejscowości Smolanka, Gmina Zbuczyn.

do pobrania

Zbuczyn Dzisiaj

zbbbbbb

Na skróty

Dla mieszkańców
Zadania dofinasowane