Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej


 

 

 


LOGOpodlasie 24

Zapisz

Harmonogram

Gsk

Gsk1

Zapisz

Akcje społeczne

cda2

 

AddThis Social Bookmark Button

250Dzięki wsparciu ze środków unijnych w gminie Zbuczyn wykonana zostanie termomodernizacja trzech budynków oświatowych – Zespołu Szkół w Zbuczynie, Zespołu Szkół Niepublicznych w Borkach-Wyrkach oraz Szkoły Podstawowej w Czuryłach z siedzibą w Cielemęcu. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma ponad 2,8 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz wójt Gminy Zbuczyn Tomasz Hapunowicz.

Już w drugiej połowie 2018 r. dzięki wsparciu unijnemu poprawi się efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Zbuczyn. Trzy obiekty oświatowe – Zespół Szkół w Zbuczynie, Zespół Szkół Niepublicznych w Borkach-Wyrkach oraz Szkoła Podstawowa w Czuryłach z siedzibą w Cielemęcu przejdą kompleksową termomodernizację. Prace remontowo-budowlane obejmą m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych, dachów, stropodachów i stropów oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania. Energia do podgrzewania ciepłej wody pochodzić będzie ze źródeł odnawialnych. W obiektach zainstalowane zostaną pompy ciepła.Ponadto dla zaoszczędzenia energii elektrycznej istniejące oprawy oświetleniowe zostaną wymienione na oprawy energooszczędne (LED).

Tytuł projektu:Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Gminie Zbuczyn

Beneficjent: Gmina Zbuczyn

Całkowita wartość projektu:4 118 533,02 zł

Kwota dofinansowania: 2 857 395,81zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna


O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano kolejne 24 konkursy na przeszło 495 mln zł.

Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

 

pp

Zbuczyn Dzisiaj

zbbbbbb

Na skróty

Dla mieszkańców
Zadania dofinasowane