Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej


 

 

 


LOGOpodlasie 24

Zapisz

Harmonogram

Gsk

Gsk1

Zapisz

Akcje społeczne

cda2

 

Projekty realizowane

logofunduszebigMiasto Siedlce w dniu 30.11.2017 r. podpisało Umowę o dofinansowanie projektu realizowanego w partnerstwie z Gminą Wiśniew oraz Gminą Zbuczyn pn: „Budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach” współfinansowanego rzez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”

Czytaj więcej...

Uprzejmie informujemy, że w okresie od 01.09.2013 r. do 30.06.2014 r. trwa realizacja projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Zbuczyn w roku szkolnym 2013/2014”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i polega na doposażeniu baz dydaktycznych szkół publicznych z terenu Gminy Zbuczyn oraz przeprowadzeniu zajęć dodatkowych pozalekcyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zaburzeniami rozwoju mowy, wadami postawy, dla uczniów wybitnie uzdolnionych.

Czytaj więcej...

Gmina Zbuczyn jest partnerem w realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim Projekt" realizowany w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego a partnerami Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku oraz Gmina Zbuczyn

Czytaj więcej...

Zbuczyn Dzisiaj

zbbbbbb

Na skróty

Dla mieszkańców
Zadania dofinasowane