Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej


 

 

 


LOGOpodlasie 24

Zapisz

Harmonogram

Gsk

Gsk1

Zapisz

Akcje społeczne

cda2

 

Projekty zrealizowane

ksiOd września 2017 r. szkoły uzyskały wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach 3 programówdokument do pobrania.odt

errrrW ubiegłym roku szkolnym w szkole podstawowej w Czuryłach realizowany był kolejny już projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt ten zatytułowany „Razem możemy więcej” realizowany od 1.08.2014 do 31.07.2015 r. w ramach akcji KA1 (edukacja szkolna) programu Erasmus Plus, ukierunkowany był na podniesienie jakości pracy szkoły poprzez organizację szkoleń dla członków kadry pedagogicznej.

Czytaj więcej...

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej wraz z partnerami: Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zbuczynie oraz Ośrodkiem Wypoczynkowym „RETRO” w Skibniewie od czerwca do końca 2014 r. realizowały projekt pt.: „Centrum Rozwoju Zasobów Lokalnych”, na który pozyskali blisko 100 tys. zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Celem inicjatywy był rozwój zasobów lokalnych na terenie 11 gmin województwa mazowieckiego (Kotuń, Mokobody, Mordy, Olszanka, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, Domanice), poprzez budowanie współpracy liderów lokalnych.

Czytaj więcej...

W latach 2010 – 2012 w Zespole Szkół Niepublicznych w Borkach Wyrkach były realizowane dwa projekty edukacyjne, których  pomysłodawcą i realizatorem było Regionalne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Kornel” w Borkach Wyrkach. Były to następujące projekty: „Hej, Mazowsze ukochane” i „Regionalne zawirowania”.

Czytaj więcej...

W roku szkolnym 2011/12 wspólnie z nauczycielami z 5 innych krajów (Wielka Brytania, Hiszpania, Turcja, Rumunia i Bułgaria) nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Czuryłach rozpoczęli realizację Partnerskiego Projektu Szkół w ramach programu Comenius „One tale, one game, one dance, one recipe and lot of friends „(Jedna bajka, jedna gra, jeden taniec, jeden przepis a wielu przyjaciół). Realizacja projektu, którego budżet wyniósł 20.000 euro, przewidziana została na dwa lata (zakończenie projektu nastąpiło w lipcu 2013r) .

Czytaj więcej...

 W latach 2010-2013 w Gminnym Przedszkolu w Zbuczynie realizowane były projekty unijne pt: „I Ja zostanę przedszkolakiem”- kwota pozyskanych funduszy to 675 tys. zł. oraz „Mali badacze” - kwota dofinansowania ponad 600 tys. zł. Adresatem projektów były dzieci z terenu gminy Zbuczyn w wieku od 3 -5 lat uczęszczające do przedszkola, a także dzieci biorące udział w programie adaptacyjnym (grupach wakacyjnych) ubiegające się o przyjęcie do przedszkola.
Nasze działania edukacyjne skierowane były na stosowanie różnorodnych metod w pracy wychowawczo-dydaktycznej. Nauczyciele na wielu szkoleniach poznali nowatorskie metody takie jak: „Edukacja przez ruch”- Doroty Dziamskiej; „Wczesna nauka czytania”- Jagody Cieszyńskiej- metoda symultaniczno - sekwencyjna; „Edukacja matematyczna” – profesor Gruszczyk –Kolczyńskiej; „Metoda Projektu”-  Fundacja Komeńskiego.

Czytaj więcej...

 Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie oraz partner projektu Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku zakończył realizację projektu „Zajęcia komputerowe dla rolników z terenu Gminy Zbuczyn” . W okresie od 01.10.2012 r. do 31.03.2013 r. zrealizowany został bezpłatny kurs komputerowy. Projekt był odpowiedzią na oddolną inicjatywę rolników z terenu Gminy Zbuczyn, którzy wyrazili chęć ukończenia takiego kursu.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku informuje, iż zakończyło realizację projektu „W matematycznym rytmie po okolicy" dla uczniów klas I-III gimnazjum. Projekt był realizowany od lutego do lipca 2011 roku. Uczestnicy projektu poznawali Krzesk i pobliskie miejsca, gminę Zbuczyn, powiat siedlecki i region Mazowsze w różnorodny sposób. Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku w partnerstwie z Gminą Zbuczyn.

Czytaj więcej...

Zbuczyn Dzisiaj

zbbbbbb

Na skróty

Dla mieszkańców
Zadania dofinasowane