Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej


 

 

 


LOGOpodlasie 24

Zapisz

Harmonogram

Gsk

Gsk1

Zapisz

Akcje społeczne

cda2

 

Gospodarka komunalna i śmieciowa

clearwaterInformujemy, że woda z wodociągów gminnych nadaje się do spożycia dla ludzi, spełnia normy pod względem składu fizykochemicznego, bakteriologicznego i organoleptycznego. W załączniku aktualne sprawozdania z badań wody wykonane w grudniu 2015 r.

załączni: wyniki badań

Gminna Spółka Komunalna sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z obowiązującym od 1 kwietnia br. harmonogramem odbioru odpadów segregowanych oraz niesegregowanych.

Również w naszej gminie już od 1 kwietnia 2017 r. zmienią się zasady selektywnego odbioru odpadów komunalnych.  Właściciele nieruchomości będą segregować na nieruchomościach, następujące frakcje odpadów:

- papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady   opakowaniowe z tektury –
worek koloru niebieskiego,
- szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła –
worek koloru zielonego,
- metale, w tym odpady opakowaniowe z metali, tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe -  
worek koloru żółtego,
- odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów –
worek koloru brązowego oznaczony napisem „Bio”
/Dopuszcza się zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych, we własnym zakresie, np. w kompostowniach lub biogazowniach rolniczych./
- popiół z palenisk domowych – worek koloru szarego.

Wersja do druku.pdf

komulana spolka

 

 

Zapisz

Rejest Działalności Regulowanej w Zakresie Odbioru Odpadów Komunalnych

pobierz

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych z nieruchomości na terenie Gminy Zbuczyn w II połowie 2015 r. Odpady należy ustawić obok pojemnika na odpady zmieszane i wynieść przed ogrodzenie rano, w dniu odbioru.

Czytaj więcej...

Szanowni Mieszkańcy, wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom, jeszcze w poprzedniej Kadencji, Rada Gminy Zbuczyn podjęła „nową” uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokościstawki tej opłaty. Wprowadzone zmiany różnicują wysokość opłaty w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość w samodzielnym lokalu mieszkalnym.

Czytaj więcej...

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych z nieruchomości na terenie Gminy Zbuczyn w 2015 r. Odpady należy ustawić obok pojemnika na odpady zmieszane i wynieść przed ogrodzenie rano, w dniu odbioru. 

harmonogram wywozu odpadów

Czytaj więcej...

Zapraszamy do zapoznania się z ulotką dotyczącą zasad segregacji odpadów na terenie Gminy Zbuczyn

ulotka informacyjna

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych z nieruchomości na terenie Gminy Zbuczyn. Odpady segregowane są odbierane w tych samych terminach co zmieszane. Należy  ustawić je obok pojemnika na odpady zmieszane i wynieść przed ogrodzenie rano, w dniu odbioru. 

harmonogram wywozu odpadów

 

 

 

Od 1 lipca 2013 roku wszedł w życie nowy system śmieciowy”.  Polega on na tym, że gmina stała się właścicielem wszelkich odpadów powstających na jej terenie i w konsekwencji odpowiada za ich zbiórkę i wywóz. W tym celu zatrudnia  firmę wybraną w drodze przetargu nieograniczonego.  Środki na ten cel pochodzą z opłat mieszkańców, których wysokość ustala Rada Gminy, wybierając jedną z metod naliczania, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. W naszej gminie opłata ta, ustalona uchwałą Rady Gminy, wynosi 5 zł miesięcznie od każdej osoby w gospodarstwie, w którym odpady są segregowane i odpowiednio 10 zł, tam gdzie nie są segregowane.

Czytaj więcej...

Zapraszamy do zapoznania się ze obecnie obowiązującymi stawkami za dostarczaną wodę oraz za odprowadzanie ścieków.

Czytaj więcej...

Pragniemy Państwa poinformować o fakcie przejmowania od dnia 19 lutego 2013 r. przez Urząd Gminy w Zbuczynie od Firmy „MEL-KAN” administrowanych przez nią wodociągów gminnych. Przejęcie wodociągów gminnych spowoduje także to, że zyski ze sprzedaży wody płynące do tego czasu na konto firmy prywatnej będą zasilały budżet Gminy Zbuczyn.

Czytaj więcej...

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbuczyn obowiązujący na terenie Gminy Zbuczyn stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIV/175/2012 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 grudnia 2012 r.

Czytaj więcej...

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków stanowiący załącznik Uchwały Nr XXXV/235/05 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 8 grudnia 2005 r.

Czytaj więcej...

Zbuczyn Dzisiaj

zbbbbbb

Na skróty

Dla mieszkańców
Zadania dofinasowane