Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej


 

 

 


LOGOpodlasie 24

Zapisz

Harmonogram

Gsk

Gsk1

Zapisz

Akcje społeczne

cda2

 

Inwestycje zrealizowane

Zakończono prace związane z budową świetlic wiejskich w miejscowościach Smolanka, Łęcznowola, Maciejowce. Na przedmiotowe zadania Gmina Zbuczyn otrzymała dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Czytaj więcej...

ok11Oczyszczalnia w Krzesku-Królowa Niwa to jeden z ostatnio zrealizowanych obiektów w oparciu o nowoczesną technologię. Jest to dokładnie przemyślany system oczyszczania ścieków w prostych ramach technologicznych z minimalną ilością urządzeń i maksymalnym efektem.

Czytaj więcej...

cvbNa wiosnę 2015 roku zakończono inwestycję pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzesk – Królowa Niwa – etap I. Łącznie w ramach I etapu wybudowano kanalizację o łącznej długości – 2854,0 mb i stworzono możliwość wykonania 42 szt. przyłączy. W drugim etapie budowy zaplanowano wykonanie sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 1895 mb z podłączeniem do 44 posesji.

blazejeOddano do użytku wyremontowaną drogę powiatową na odcinku od m. Izdebki – Błażeje do m. Ostoje. Długo  oczekiwane przez mieszkańców połączenie drogowe zostało wykonane przez Powiat Siedlecki we współpracy z Gminą Zbuczyn. Koszt wykonania nowej nawierzchni asfaltowej wyniósł 717 tys. zł z czego wkład Gminy Zbuczyn to 241 tys. zł.

polnaW maju zakończono prace związane z drugim etapemprzebudowy ulicy Polnej w Zbuczynie. Roboty polegały na wykonaniu kanału deszczowego, wymianie podbudowy i położeniu nawierzchni asfaltowej na odcinku 0,86 km.

dachNa jednym z pawilonów Zespołu Szkół w Zbuczynie wymieniono pokrycie dachowe. Zamontowano niezbędne obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe i barierki przeciwśniegowe. Wartość inwestycji to 85 tyś. zł.

Przy szkołach w Borkach Kosach, Borkach Wyrkach, Zbuczynie powstały nowe wiaty edukacyjne. Wiaty będą wykorzystywane, jako miejsce do prowadzenia spotkań, pogadanek i zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej. Przy wiatach powstały również ogródki dydaktyczne.

Jak co roku Gmina Zbuczyn inwestuje w rozwój najmłodszych mieszkańców poprzez zapewnienie dobrych warunków do nauki oraz uprawiania sportu. W placówkach oświatowych sukcesywnie wykonywane są remonty sal dydaktycznych, świetlic i pracowni.  W 2013 r. wykonano remonty m.in. w Zespole Szkół w Borkach Kosach ( 2 sale lekcyjne- koszt ok 35 tys. zł) ZS w Krzesku- Królowa Niwa (remont świetlicy ok. 45 tys. zł). W Borkach Kosach wykonane zostało także boisko piłkarskie z bieżnią (koszt 46 tys. zł inwestycja Stowarzyszenia LOGOS i Gminy Zbuczyn) Nie zabrakło także zakupów nowoczesnych urządzeń multimedialnych m.in. szkoły z naszej gminy zostały wyposażone dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w nowe tablice interaktywne, których wartość to ponad 35 tys. W 2013 r. wykonano projekt sali gimnastycznej w Dziewulach, której budowa rozpocznie się w roku 2014 r. (koszt projektu 50 tys. zł)

W roku 2013 na terenie Gminy Zbuczyn zrealizowano wiele inwestycji drogowych mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy. W kilku miejscowościach wykonano nowe nawierzchnie asfaltowe ( Borki-Kosy, Januszówka i Modrzew), w wielu natomiast stabilizowano drogi kruszywem dolomitowym, tłuczniem oraz żużlem.

Czytaj więcej...

W 2013 roku nastąpiło otwarcie Stadionu Piłkarskiego w Zbuczynie, wokół wykonanej w 2012 r. płyty boiska wykonano prace polegające na budowie infrastruktury stadionowej. Powstały trybuny sportowe na 100 osób, wiaty dla zawodników oraz utwardzono teren wokół boiska. Dodatkowo wykonano remont instalacji c.o. w budynku szatni. Koszt prac wykonanych w 2013 r. to prawie 60 tys. zł.

W roku 2013 r. oddano do użytku nową strażnicę i świetlicę wiejską w Dziewulach . Rozpoczęta w 2012 r. budowa nowej strażnicy dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziewulach. Wartość inwestycji to prawie milion złotych. Budynek ma powierzchnię 546 m2 i kubaturę 3041 m3, znajduje się tam duży garaż na samochód gaśniczy, pomieszczenia socjalne dla strażaków, sala na przyjęcia i działalność kulturalną i szkoleniową, pomieszczenia na sklep, kotłownia i wieża obserwacyjna. Obiekt powstał na zrębach starej szkoły ale w niczym nie przypomina tamtego przybytku. Jest ozdobą całej miejscowości i będzie służył nie tylko strażakom ale wszystkim mieszkańcom. Uroczyste otwarcie i poświęcenie odbyło się podczas Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości 11 listopada 2013 r.

 

W 2013 r. ważną inwestycją w poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy Zbuczyn była przebudowa drogi powiatowej  nr 3636W Zbuczyn - Borki Kosy – Mościbrody. Przebudowę zrealizowano w partnerstwie Starostwa Powiatowego w Siedlcach, Gminy Zbuczyn i Gminy Wiśniew przy dofinansowaniu w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Łącznie przebudowano drogę o długości 10 346,82 m  (z tego 5550 m na terenie Gminy Zbuczyn), a koszt przebudowy wyniósł prawie 9 mln zł, z czego udział Powiatu wyniósł ok. 4 mln zł, Gmin Zbuczyn i Wiśniew po 1 mln zł a dofinansowanie z Programu ok. 3 mln zł.W

Ważną inwestycją w poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Zbuczyn był zakup nowego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Krzesk- Królowa Niwa /koszt 525 tys. zł/ oraz zestawu hydraulicznego dla OSP Zbuczyn o wartości 100 tys. zł / w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 50  tys. zł, OSP Zbuczyn – 20 tys. zł

Gmina Zbuczyn dba o dobre warunki do nauki dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy dlatego w 2012 r. zrealizowano wiele inwestycji oświatowych:

Budowa placu zabaw w Borkach-Kosach, Ogółem: 119 tys. zł, /Dotacja w ramach programu Radosna Szkoła- 60 tys. zł/ Plac zabaw w Borkach-Wyrkach, Gmina Zbuczyn dofinansowała budowę kwotą w wysokości 30 tys. zł. Wykonanie elewacji budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ługach Wielkich, całkowity koszt inwestycji 24 tys. zł poniesiony przez Gminę Zbuczyn. Remont pomieszczeń w Zespole Szkół w Borkach-Kosach- 10 tys. zł. Zaadaptowano pomieszczenia Szkoły Podstawowej i zagospodarowano otoczenie – wartość prac50 tys. zł.Budowa oczyszczalni ścieków przy szkołach podstawowych w Czuryłach, Dziewulach i Borkach – Wyrkach /koszt 100 tys. zł/.Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół w Zbuczynie (koszt 69 tys. zł. Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Krzesku- Królowa Niwa /50 tys. zł/. Została wykona także modernizacja instalacji centralnego ogrzewania polegająca na wymianie kotłów c.o. w szkołach w Czuryłach /65 tys. zł/ oraz Borkach- Kosach /50 tys. zł/

W 2012 r. wykonano wielu remontów dróg gminnych. Do najważniejszy należą inwestycje: modernizacja drogi w Wólce Kamiennej koszt 93 tys. zł /dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 40 tys. zł/. Remont drogi gminnej w Lucynowie, koszt całkowity 116 tys. zł /58 tys. po stronie Gminy Mordy/. Utwardzenie tłuczniem ul. Granicznej w Zbuczynie, koszt. 26 tys. zł. Remont drogi gminnej w Smolance, koszt. 67 tys. zł. Dodatkowo wiele dróg gminnych udało się utwardzić żużlem zakupionym ze środków pochodzących z funduszu sołeckiego.

W grudniu 2012 r. oddano do użytku nową sale gimnastyczną w Szkole Podstawowej w Czuryłach. Całkowity koszt inwestycji to 933 tys. zł z czego w 2012 r. wydano 420. tys zł /150 tys. zł dotacja z Ministerstwa Sportu/

 

W roku 2012 oddano do użytku wyremontowaną Strażnicę Ochotniczej Straży Pożarnej w Grochówce. Koszt remontu wraz z zakupem wyposażenia : 586 tys. zł, w tym: dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 : 385 tys. zł
 

W 2012 r. została zrealizowana inwestycja polegająca na modernizacji drogi powiatowej na odcinku Zbuczyn- Grodzisk. Całkowity koszt to 825 tys. zł z czego udział Gminy Zbuczyn to 300 tys. zł.

 

Zbuczyn Dzisiaj

zbbbbbb

Na skróty

Dla mieszkańców
Zadania dofinasowane