Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej


 

 

 


LOGOpodlasie 24

Zapisz

Harmonogram

Gsk

Gsk1

Zapisz

Akcje społeczne

cda2

 

Komunikaty i ogłoszenia

Niniejszym informuję, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zbuczyn przy ulicy Jana PawłaII 1, został wywieszony na okres 21 dni – od dnia 17.04.2018 r. wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zbuczyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

szczegóły

 

załączniki

W sprawie ogłoszenia i przyjęcia szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Zbuczyn w zakresie pomocy społecznej.

do pobrania

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261), art. 12. Ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z późn. Zm.), § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

do pobrania

Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza przeprowadzenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż drewnianego budynku mieszkalnego do rozbiórki, zlokalizowanego na działce nr 228/4 w miejscowości Krzesk-Majątek gm. Zbuczyn.

do pobrania

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261), art. 12. Ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z późn. Zm.), § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

do pobrania

do pobrania

Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Infrastruktury w Urzędzie Gminy Zbuczyn ul. Jana Pawła II 1.

do pobrania

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 19.01.2018 r.

do pobrania

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Zbuczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na 2018 rok.

Pliki do pobrania formularz do konsultacji ogłoszenie konsultacji program na 2018 rok.

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 04.01.2018 r. na wniosek Pana Rafała Wysokińskiego, zam. Dziewule, ul. Północna 44, 08-106 Zbuczyn, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu o obsadzie 2450,448 DJP ( ok. 612612 sztuk), na działkach ewidencyjnych nr 226, 227, 228, 229, 230, 245 w miejscowości Smolanka, Gmina Zbuczyn.

do pobrania

Wójt Gminy Zbuczyn, działając na podstawie art. 33 ust.1, w związku art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z póź. zm.), zawiadamia, że wnioskiem z dnia 24.07.2017 r.

Czytaj więcej...

Niniejszym informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zbuczyn przy ulicy Jana Pawła II 1, został wywieszony na okres 21 dni – od dnia 02.11.2017 r. wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zbuczyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

do pobrania

Niniejszym informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zbuczyn, przy ul. Jana Pawła II nr 1 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 25.10.2017 roku wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbuczyn przeznaczonych do sprzedaży.

do pobrania

Wójt Gminy Zbuczyn, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z póź. Zm.), zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 18.10.2017 r., Pan Konrad Wysokiński, zam. Dziewule, ul. Północna 15, 08-106 Zbuczyn, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie i modernizacji fermy drobiu.

do pobrania

Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy inspektora do spraw kontroli i audytu w Urzędzie Gminy Zbuczyn, ul. Jana Pawła II 1

do pobrania

Wójt Gminy Zbuczyn, działając na podstawie art. 33 ust. 1, pkt 7 i 8 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm. ) w związku z toczącym się postępowaniem z wniosku z dnia 21.11.2016 r. Pana Rafała Wysokińskiego zam. Dziewule, ul. Północna 44, 08-106 Zbuczyn

Czytaj więcej...

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza II przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w dzierżawę następujących nieruchomości:

Czytaj więcej...

17 czerwca 2017r. weszły w życie nowe przepisy związane z usuwaniem drzew i krzewów wprowadzone na mocy ustawy z 11 maja 2017r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Więcej informacji w pliku do pobrania

 

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach dla międzynarodowej firmy o ugruntowanej pozycji na rynku polskim, zajmującej się produkcją opakowań giętkich (przemysł lekki), do nowopowstającego zakładu produkcyjnego w Gminie Zbuczyn oddalonego o 5 km od Siedlec, poszukuje osób na stanowiska: Operator/ka Maszyn; Brygadzista Zmianowy /Lider Zmiany; Operator Logistyki. Reszta informacji znajduje się w załączniku.

załącznik.pdf

Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Gminy Zbuczyn ul. Jana Pawła II 1

do pobrania

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zbuczyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

do pobrania

Zbuczyn Dzisiaj

zbbbbbb

Na skróty

Dla mieszkańców
Zadania dofinasowane