Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej


 

 

 


LOGOpodlasie 24

Zapisz

Harmonogram

Gsk

Gsk1

Zapisz

Akcje społeczne

cda2

 

Komunikaty i ogłoszenia

Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza przetarg w trybie publicznej licytacji na sprzedaż drewnianego budynku (po dawnej siedzibie GRN, świetlicy) do rozbiórki, zlokalizowanego na działce nr 190/2 o powierzchni 0,0620 ha, położonej w miejscowości Borki-Wyrki, gm. Zbuczyn, Nr księgi wieczystej - KW SI1S/00072141/5. Cena wywoławcza: 12.500,00 zł, (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych), Wysokość wadium: 1250,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych), Postąpienie: 200,00 zł

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 16 listopada 2015 r.

Czytaj więcej...

W związku z upływem kadencji Zarządu Lokalnego Stowarzyszenia Gospodarczego Gminy Zbuczyn z siedzibą w Zbuczynie, Starosta Siedlecki jako organ nadzorujący, poszukuje osoby zainteresowanej pełnieniem funkcji kuratora dla stowarzyszenia.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 09.11.2015 r. o wydaniu decyzji środowiskowej.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 09.11.2015 r. o wydaniu decyzji środowiskowej.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Zbuczyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

pełna treść wykazu

Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza III przetarg w trybie publicznej licytacji na sprzedaż drewnianego budynku (po dawnej siedzibie GRN, świetlicy) do rozbiórki, zlokalizowanego na działce nr 190/2 o powierzchni 0,0620 ha, położonej w miejscowości Borki-Wyrki, gm. Zbuczyn,  Nr  księgi wieczystej  -  KW SI1S/00072141/5.
Cena wywoławcza:  12.500,00 zł, (słownie: dwanaście tysięcy pięćset  złotych),

Czytaj więcej...

o składzie obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Czytaj więcej...

Zgodnie z § 8 ust. 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, (M. P. Nr 30, poz. 345 z późn. zm.) Wójt Gminy Zbuczyn podaje do publicznej wiadomości, że ustalenie w trybie publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

Czytaj więcej...

Obwieszczenia Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 25 września 2015 r. w sprawie informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 4 września 2015 r. o zmianie składu obwodowej komisji do spraw referendum Nr 2 w Zbuczynie     Zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum oraz powoływania komisji (Dz. U. Nr 74, poz. 671 z późn. zm.) informuję, iż ze składu osobowego Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 2 w Zespole Szkół w Zbuczynie został odwołany Tomasz Borkowski – pracownik Urzędu Gminy Zbuczyn i członkiem wskazanym przez Wójta Gminy Zbuczyn do tej komisji jest Pani Jolanta Szcząchor  – nauczyciel Zespołu Szkół w Zbuczynie.

 

 

Zastępca Wójta  Gminy

/-/Dariusz Cegiełkowski

Informacja Wójta Gminy Zbuczyn o zmianie składu obwodowej komisji do spraw referendum Nr 3 w Czuryłach Zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum oraz powoływania komisji (Dz. U. Nr 74, poz. 671 z późn. zm.) informuję, iż ze składu osobowego Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 3 w Szkole Podstawowej w Czuryłach został odwołany Pan Wojciech Biarda- pracownik Urzędu Gminy Zbuczyn i członkiem wskazanym przez Wójta Gminy Zbuczyn do tej komisji jest Pani Hanna Hermaniuk – pracownik Urzędu Gminy Zbuczyn.

 

Wójt  Gminy

/-/Tomasz Hapunowicz

Informacja Wójta Gminy Zbuczynz dnia 17 sierpnia 2015 r. o składzie obwodowych komisji do spraw referendum powołanych do przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji  do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza II przetarg w trybie publiczne licytacji na sprzedaż drewnianego budynku do rozbiórki w miejscowości Borki-Wyrki.

informacja oraz projekt umowy

Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza przetarg w trybie publiczne licytacji na sprzedaż drewnianego budynku do rozbiórki w miejscowości Borki-Wyrki.

pełna treść ogłoszenia | projekt umowy

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dn. 01.06.2015 r. dotyczące planowanej budowy elektrowni słonecznej w miejscowości Smolanka

Obwieszczenie: zał nr1 | zał nr 2

Na podstawie art. 37, ust.1, pkt 2, lit. f  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 j. t.), Wójt Gminy Zbuczyn podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2014 w zakresie podatków  udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę zaległości na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł: pobierz plik PDF

Na podstawie art. 37, ust.1, pkt 2, lit. g  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Wójt Gminy Zbuczyn podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2014 roku udzielono  pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis: pobierz plik PDF

Na podstawie art. 37, ust. 1 pkt. 2, lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j.t.), Wójt Gminy zbuczyn podaje do publicznej wiadomośći wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2014 udzielono pomocy publicznej w rolnictwie lub w rybołówstwie, innej niż pomoc de minimis.       pobierz plik PDF

Zbuczyn Dzisiaj

zbbbbbb

Na skróty

Dla mieszkańców
Zadania dofinasowane