Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej


 

 

 


LOGOpodlasie 24

Zapisz

Harmonogram

Gsk

Gsk1

Zapisz

Akcje społeczne

cda2

 

Komunikaty i ogłoszenia

Niniejszym informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zbuczyn przy ul. Jana Pawła II nr 1, został wywieszony na okres 21 dni tj. od 10.01.2014 r. do 31.01.2014 r. wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zbuczyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

szczegóły

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać w terminach: od01.02.2014 r. do 29.02.2014 r. (wraz z fakturami VAT wystawionymi od 31.08.2013 r. do 31.01.2014 r.) oraz od 01.08.2014 r. do 31.08.2014 r. (wraz z fakturami VAT wystawionymi od 01.04.2013 r. do 30.07.2014 r.)

załączniki

Wójt Gminy Zbuczyn podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu z zasobu nieruchomości Gminy Zbuczyn.

szczegóły

Wójt Gminy Zbuczyn podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości Gminy Zbuczyn.

szczegóły

Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Zbuczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r.

Czytaj więcej...

Każdy z młodych rolników, który otrzymał z ARiMR premię na samodzielne rozpoczęcie prowadzenia gospodarstwa, zobowiązał się m.in. do wypełnienia i złożenia do Agencji ankiety monitorującej. Zawiera ona informacje niezbędne do oceny spełnienia przez młodego rolnika zobowiązań związanych z otrzymaną pomocą, a także do oceny sposobu i efektów wdrażania działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" w ramach PROW 2007-2013. 

szczegóły

Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego nr 5 z dnia 5.11.2013 r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Republiki Białorusi i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

szczegóły

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbuczyn przeznaczonych do najmu z dnia 28.10.2013 r.

szczegóły

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbuczyn przeznaczonych do najmu z dnia 29.10.2013 r.

szczegóły

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii ogłasza na terenie województwa mazowieckiego w dniach od 5 do 14 października 2013 r. zostanie przeprowadzona akcja szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

szczegółowe informacje

Wójt Gminy Zbuczyn zaprasza na spotkanie sołtysów Gminy Zbuczyn, które odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2013 r. o godz. 15.oo w Filii Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Krzesku /Stary Krzesk 62/ W programie spotkania: informacje o funduszu sołeckim w 2014 oraz funkcjonowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Zbuczyn.

W związku z potwierdzeniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Białorusi oraz wraz z wzrastającym ryzykiem szerzenia się choroby w państwach nadbałtyckich Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina o surowych procedurach dotyczących wprowadzenia niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego do UE.

ulotka dot. ASF

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: Każdy rolnik, który chce odzyskać w 2013 r. część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT  w terminie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2013 r.

Czytaj więcej...

W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi spowodowanymi ulewnymi deszczami informuję, że rolnicy, którzy stwierdzili szkody w uprawach rolnych mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w swoich gospodarstwach. Na podstawie tych wniosków zostanie powołana Terenowa Komisja do spraw szacowania i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Zbuczyn (pok. nr 13) w terminie do dnia 05.07.2013 r.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o udostępnieniu informacji.

szczegóły

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbuczyn przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu.

Szczegóły

Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza  wykaz  nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zbuczyn przeznaczonej do sprzedaży.

 szczegóły

Uprzejmie informuję, iż z dniem 20 maja rozpoczynają się prace nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

szczegóły

Zbuczyn Dzisiaj

zbbbbbb

Na skróty

Dla mieszkańców
Zadania dofinasowane