Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej


 

 

 


LOGOpodlasie 24

Zapisz

Harmonogram

Gsk

Gsk1

Zapisz

Akcje społeczne

cda2

 

Organizacje pozarządowe

Witamy w zakładce "Organizacje pozarządowe" znajdą Państwo tutaj aktualne informacje na temat stowarzyszeń działających na terenie Gminy Zbuczyn, rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Pragniemy, aby każdy mieszkaniec mógł więcej wiedzieć, ile działa organizacjii w jakich branżach oraz – jeśli będzie chciał – mógł trafić do konkretnej organizacji. Zapraszamy także do zakładek: "Projekty realizowane" oraz "Projekty zrealizowane"  gdzie prezentowane będą projekty realizowane przez organizacje pozarządowe.

Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Zbuczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

załączniki

Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Zbuczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Zbuczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok

Czytaj więcej...

Uchwała Nr XXXIV/303/2013 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 30 rudnia 2013 r.w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Zbuczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

treść uchwały

Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Zbuczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r.

Czytaj więcej...

Inicjatywa lokalna, to nowa forma realizacji zadań publicznych przez administrację samorządową we współpracy z mieszkańcami. Niektórzy określają ją jako „czyn społeczny XXI wieku”. Możliwość realizacji takich „czynów” wprowadzono do Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2010 roku. Inicjatywa lokalna polega na tym, że mieszkańcy, którzy uznają potrzebę zrealizowania jakiejś inwestycji lub działania występują z wnioskiem w tej sprawie do
organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego (Wójta Gminy). Czego mogą dotyczyć te projekty? Ustawa daje szerokie możliwości.

Czytaj więcej...

Rozmowa z Adamem Tarkowskim tymczasowym pełnomocnikiem Wójta Gminy Zbuczyn do spraw współpracy z organizacjami. pozarządowym dotycząca Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na Rok 2014

Czytaj więcej...

21 maja 2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu Gminy Zbuczyn oraz organizacji pozarządowych działających na terenie gminy w sprawie prac nad przygotowaniem Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na Rok 2014. Zapraszamy do zapoznania się z programem spotkania.

Czytaj więcej...

Program współpracy, to dokument, który w samorządach reguluje zasady współpracy pomiędzy władzami a działającymi na danym terenie organizacjami pozarządowymi. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjmowanie rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi jest obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego (art. 5a ust 1). Ustawa daje również możliwość uchwalania przez samorządy wieloletnich programów współpracy (art. 5a ust. 2), ale nie jest już to ich obowiązek.

Czytaj więcej...

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną listą stowarzyszeń i organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie Gminy Zbuczyn. Według danych Urzędu Gminy w Zbuczynie na terenie Gminy Zbuczyn zarejestrowane mamy 33 organizacje pozarządowe. Większość to stowarzyszenia w tym Ochotnicze Straże Pożarne oraz Uczniowskie Kluby Sportowe.

Czytaj więcej...

Rozmowa z Tomaszem Hapunowiczem Wójtem Gminy Zbuczyn dotycząca działalności organizacji pozarządowych na terenie Gminy Zbuczyn oraz ich współpracy z samorządem.

Czytaj więcej...

Na to pytanie należy odpowiedzieć zdecydowanie TAK, gdyż są one najtańszym sposobem na utrzymanie silnego społeczeństwa i stanowią jeden z trzech filarów demokracji . Dwa pierwsze filary to wolne demokratyczne wybory wyłaniające parlament i rząd oraz samorząd terytorialny powołujący gminy – podstawowe komórki demokratyczne, będące strażnikiem prawa do różnorodności.  Trzeci filar – organizacje pozarządowe to dobrowolnie zorganizowane grupy obywateli będące „solą  demokracji”.

Czytaj więcej...

Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje,… Coraz częściej o nich słyszymy, wciąż niewiele wiemy. Mimo, iż prowadzą szkoły, realizują szkolenia zawodowe, organizują wolny czas. Nasza  gmina słynie z tego, że działa w niej wiele takich organizacji i że są wyjątkowo aktywne.

Czytaj więcej...

Zbuczyn Dzisiaj

zbbbbbb

Na skróty

Dla mieszkańców
Zadania dofinasowane