Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej


 

 

 


LOGOpodlasie 24

Zapisz

Harmonogram

Gsk

Gsk1

Zapisz

Akcje społeczne

cda2

 

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” numer sprawy: IN.042.41.2017.

Pełna treść zapytania ofertowego

Wójt Gminy Zbuczyn ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zbuczyn.

Pełna treść zapytania ofertowego | Formularz oferty

Zaformularz cenowyytanie ofertowe doposażenia Szkoły Podstawowej w Dziewulach w zakresie sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych na potrzeby nowo otwartych pomieszczeń dydaktycznych finansowane ze środków części oświatowej subwencji ogólnej.


INFORMACJA 2

Dotyczy: zapytania ofertowego, znak sprawy IN.042.57.2016 na doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziewulach w zakresie sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych na potrzeby nowo otwartych pomieszczeń dydaktycznych finansowane ze środków części oświatowej subwencji ogólnej
W związku z pytaniami do zapytania ofertowego, informuję:
Pytanie nr 1: Nr 14 - niski kozioł czy włochata.
Odpowiedź: Niski kozioł.
Pytanie nr 2: Nr 18-22 - potrzebna waga piłki a nie nr piłki.
Odpowiedź: Nr piłki odpowiada jej wadze, tj. nr 1 - 1 kg, nr 2- 2 kg itp.
Pytanie nr 3: Nr 38 - proszę wpisać czy ma być onumerowanie czy ma być gładki, jeśli numerowane to jakie numery np. 1-20 (czy numer jedno czy dwustronny idt.).
Odpowiedź: Ponumerowane, jednostronnie, kolejne numery 1-20.
Pytanie nr 4: Jak to mata, bambus, jeżyk, pianka, papier, gazeta itd.
Odpowiedź: Jeżyk
Pytanie nr 5: Nr 45 tabliczki ze szlaczkiem (4 zestawy czy po 1 szt. z każdego tj. lew, słonik, kotek, konik)
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje dostarczenia po 1 szt. z każdego wzoru, tj. 1 szt. tabliczki ze szlaczkiem lew, 1 szt. tabliczki ze szlaczkiem słonik, 1 szt. tabliczki ze szlaczkiem kotek, 1 szt. tabliczki ze szlaczkiem konik).
Pytanie nr 6: Nr 61 klocki wafle bo nigdzie nie ma klocków w takim wymiarze tj. 15x29x23 przy zestawie 110 elementów (może cały worek ma taką wielkość)
Odpowiedź: Klocki są różnych wymiarów, wymiar klocka bazowego: 10,5 x 10,5 cm
Pytanie nr 7: Nr 6 ławka - wymiary jakieś inne informacje
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje dostarczenia ławki uczniowskiej jednoosobowej, blat gr. min. 18 mm, obrzeże PCV 2 mm, stelaż rura stalowa 0 32 mm, zakres wzrostu 159-188 cm.
Pytanie nr 8: Nr 7 krzesło - wymiary jakieś inne informacje Odpowiedź: 0 25 mm, zakres wzrostu 174-207 cm

 

 

INFORMACJA 1

Dotyczy: zapytania ofertowego, znak sprawy IN.042.57.2016 na doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziewulach w zakresie sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych na potrzeby nowo otwartych pomieszczeń dydaktycznych finansowane ze środków części oświatowej subwencji ogólnej. W związku z pytaniem dot. pkt. 10 (siatka ochronna) i pkt. 11 (elementy do montażu siatki ochronnej) zapytania ofertowego, informujemy że Zamawiający oczekuje przedstawienia oferty cenowej na siatkę ochronną wraz z kompletnym oprzyrządowaniem tj. naciągaczami, karabińczykami, linkami, uchwytami itp.

 

pełna treść zapytania ofertowego | formularz cenowyinformacja 1  | informacja 2

 

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (opublikowana w Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy IN.042.56.2016, nazwa zadania: Budowa edukacyjnej infrastruktury terenowej w miejscowości Izdebki - Kośmidry. pełna treść zapytania oferowego

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy IN.042.49.2016, nazwa zadania:Budowa edukacyjnej infrastruktury terenowej w miejscowości Wólka Kamienna.

pełna treść zapytania ofertowego

Wójt Gminy Zbuczyn w związku z planowanym zakupem prosi o przedstawienie oferty cenowej.

 

pełna treść zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy pomocy dydaktycznych i sprzętu na potrzeby projektu „Razem dla ochrony środowiska - program edukacyjny z zakresu ekologii dla publicznych placówek oświatowych z terenu Gminy Zbuczyn" współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

pełna treść zapytania

W związku z planowanym zakupem Wójt Gminy Zbuczyn prosi o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej zakupu sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu gminy Zbuczyn

pełna treść zapytania ofertowego

Dotyczy zapytania ofertowego na wykonanie zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zbuczyn. Nr sprawy: IN.042.52.2015. Na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania Ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

pełna treść zawiadomienia

Zapytanie ofertowe dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbuczyn

 

pełna treść zapytaniapełna treść zapytania

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy materiałów i pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- Moja Przyszłość współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

pełna treść zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe dotyczące budowy infrastruktury terenowej w miejscowościach: Zbuczyn i Borki Wyrki

 

pełna treść zapytania 

Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych i sprzętu na potrzeby projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

pełna treść zapytania

Zapytanie ofertowe dotyczące budowy infrastruktury tereneowej w miejscowości Borki- Kosy

pełna treść zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy IN.042.59.2014, nazwa zadania: Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbuczynie.

pełna treść zapytania pełna treść zapytania

 

Zapytanie ofertowe. Postępowanie o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907 z póź. zm.), I. Zamawiający: Gmina Zbuczyn Adres do korespondencji: UL Jana Pawła II 1 tel.: 25 641 63 90, faks: 25 641 63 90 Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:
Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych i sprzętu na potrzeby projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wykaz pomocy dydaktycznych oraz sprzętu dla poszczególnych w latach 2014 i 2015 Zamówienie podzielone jest na dwie niezależne części, oferenci mogą składać oferty na jedną lub obie części. Obie części zamówienia będą oddzielnie oceniane.

 

pełna treść zapytaniapełna treść zapytania

Dotyczy zapytania ofertowego na przeprowadzenie zajęć ramach projektu systemowego „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość" w roku szkolnym 2014/2015.

Pełna treść zawiadomienia

Wójt Gminy Zbuczyn, ul. Jana Pawła II 1 08-106 Zbuczyn ogłasza zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, na przeprowadzenie zajęć w ramach projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego".

pełna treść zapytania

Zbuczyn Dzisiaj

zbbbbbb

Na skróty

Dla mieszkańców
Zadania dofinasowane