Get Adobe Flash player

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel/fax 25 641 63 90

Dowiedz się więcej


 

 

 


LOGOpodlasie 24

Zapisz

Harmonogram

Gsk

Gsk1

Zapisz

Akcje społeczne

cda2

 

Karty Usług

Herbedited Copy

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Plik do pobrania

Załącznik

Herbedited CopyZłożenie informacji w celu ustalenia podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości przez osoby fizyczne.

Plik do pobrania

Załącznik

Herbedited Copy

Złożenie deklaracji w celu ustalenia podatku od środków transportowych przez osoby fizyczne i prawne.

Plik do pobrania

Załącznik

Herbedited Copy

Złożenie deklaracji w celu ustalenia podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości przez osoby prawne.

Plik do pobrania

Plik do pobrania 2

Załącznik

Herbedited Copy

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów.

Plik do pobrania

Załącznik

Herbedited Copy

Zaświadczenie z rejestru mieszkańców Gminy Zbuczyn lub rejestru zamieszkania cudzoziemców w Gminie Zbuczyn.

Plik do pobrania

Załącznik

Herbedited Copy

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa.

Plik do pobrania

Załącznik

Herbedited Copy

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej.

Plik do pobrania

Załącznik

Herbedited Copy

Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące.

Plik do pobrania

Załącznik

Herbedited Copy

Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego.

Plik do pobrania

Załącznik

Herbedited Copy

Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjnej.

Plik do pobrania

Załącznik

Herbedited Copy

Wydanie zaświadczenia o utracie dowodu osobistego.

Plik do pobrania

Załącznik

Herbedited Copy

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży

Plik do pobrania

Załącznik

Herbedited Copy

Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Plik do pobrania

Załącznik

Herbedited Copy

Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.

Plik do pobrania

Załącznik

Herbedited Copy

Wydanie zaświadczenia o figurowaniu lub nie figurowaniu w ewidencji podatkowej, dochodowej z gospodarstwa rolnego.

Plik do pobrania

Załącznik

Herbedited Copy

Wydanie odpisów aktów urodzeń, małżeństw i zgonów.

Plik do pobrania

Załącznik

Herbedited Copy

Wpisanie do rejestru wyborców.

Plik do pobrania

Załącznik

Herbedited Copy

Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych oraz udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.

Plik do pobrania

Załącznik

Herbedited Copy

Sporządzanie aktu zgonu.

Plik do pobrania

Załącznik

Herbedited Copy

Opiniowanie projektu podziału nieruchomości.

Plik do pobrania

Załącznik

Herbedited CopyOdroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości osoby fizyczne.

Plik do pobrania

Załącznik

Herbedited CopyNadanie numeru porządkowego nieruchomości

Plik do pobrania

Załącznik

Herbedited Copy

Akt małżeństwa sporządzony poprzez zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC.

Plik do pobrania

Załącznik

Herbedited CopyDopisywanie do spisu wyborców.

Plik do pobrania

Załącznik

Herbedited CopyDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Plik do pobrania

Załącznik

Herbedited CopyRalizacja wniosków składanych do centralnej eidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Plik do pobrania

Załącznik

Zbuczyn Dzisiaj

zbbbbbb

Na skróty

Dla mieszkańców
Zadania dofinasowane